MENU
Головна » Файли » Нормативна база » Рішення педрад

РІШЕННЯ засідання педагогічної ради №1 від 09.01.2020
[ Викачати з сервера (82.0 Kb) ] 16.01.2020, 17:13

РІШЕННЯ

засідання педагогічної ради №1 від 09.01.2020

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.Про результативність роботи навчального закладу за І семестр та пріоритетні завдання на ІІ семестр 2019/2020 н.р.

(Кулик С.Й., Богачова А.Д., Ходзінська Л.М.)

2. Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році.

(Кулик С.Й.)

3. Про виконання рішень колегії управління освіти ЧМР від 20.12.2019р.

(Горевич Ж.В.)

4. Про додаткові канікули для учнів початкової школи

(Ходзінська Л.М.)

5. Про модернізацію діяльності шкільної бібліотеки

(Поліщук О.В.)

 

По першому питанню «Про підсумки навчальних досягнень учнів у І семестрі 2019-2020н.р.»

 

1. Заступнику директора з навчально-вихов­ної роботи Кулик С.Й.:

1.1. Тримати на контролі:

- дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, Положення про золоту медаль «За високі досягнення в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в навчанні»;

- оцінювання результатів навчальних досягнень учнів на позитивному принципі з урахуванням рівня їх досягнень.

упродовж ІІ семестру 2019/2020н.р.

1.2. Забезпечити додаткову роз'яснювальну роботу щодо дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загально-освітніх навчальних закладів.

січень 2020 р.

1.3. У зв’язку з низькою якістю знань провести класно-узагальнюючий контроль у 8-Б та 10 класах.

березень, квітень 2020 року

 

2. Класним керівникам 5-11 класів:

2.1. Довести до відома батьківської громадськості підсумки навчальних досягнень учнів за І семестр 2019/2020н.р.

січень 2020 року

2.2. Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно пере­віряти щоденники й повідомляти батьків про ус­піхи у навчанні їх дітей.

упродовж ІІ семестру 2019/2020н.р.

2.3. Робити виписку оцінок учнів та ознайомлювати з ними батьків.

лютий, березень, квітень 2020 року

3. Головам шкільних МО Бурезі Н.Г., Федорак Н.В., Палію Ю.В., Мінтянській Ю.В.:

3.1. Проаналізувати та обговорити на засіданнях м/о результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів за І семестр 2019/2020н.р. у розрізі навчальних предметів.

січень 2020 року

 

4. Учителям-предметникам:

4.1. Вико­ристовувати інноваційні форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу. Активізувати індивідуальну консультаційну роботу зі старшокласниками, спрямовану на поглиблення знань з базових дисциплін.

упродовж ІІ семестру 2019/2020н.р..

4.2. Застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання.

упродовж ІІ семестру 2019/2020н.р.

4.3. Надати допомогу учням, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.

упродовж ІІ семестру 2019/2020н.р.

.

 1. Відповідальному за сайт школи Палію Ю.В. розмістити матеріали на сайті школи.

По другому питанню « Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ІІ семестрі»

 

 1. Педагогічним працівникам:
  1. З урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обрати конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.
  2. Подати пропозиції до плану підвищення кваліфікації на 2020 рік, що містять інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми, обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації (із зазначенням інформації, визначеної цим Порядком), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги

до 15.01.2020

 1. Заступнику директора з НВР Кулик С.Й.:
  1. На основі заяв педагогічних працівників сформувати План підвищення кваліфікації працівників школи на 2020 рік, що обов’язково включає: список педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним працівником.

до 20.01.2020

  1. Розглянути план підвищення кваліфікації на 2020 рік та пропозиції педагогічних та науково-педагогічних працівників на засіданні педагогічної ради.

січень-лютий 2020

  1. Проаналізувати пропозиції, кошторис школи за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на 2020 рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками) та сформувати якісне замовлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2020 рік.

лютий 2020

 

По третьому питанню: «Про виконання рішень колегії управління освіти ЧМР від 20.12.2019р.»

На виконання п.1.1.№4/2019-1«Про організацію роботи з питань пожежної безпеки та збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу в закладах освіти міста»:

  1. Адміністрації школи провести тренування з евакуації учасників освітнього процесу та посадових осіб.

17.01.2020

  1. Відповідальні за охорону праці Скрипській Г.В. перевірити наявність інструкцій з пожежної безпеки, провести позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності з реєстрацією у відповідних журналах.

до 13.01.2020

  1. Класним керівникам та класоводам провести позапланові інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності з реєстрацією у відповідних журналах.

13.01.2020

 

 

На виконання п.1.2. № 4/2019-2 «Про кадрове забезпечення освітнього процесу в закладах освіти на 2019/2020 навчальний рік»:

 

  1. Учителю інформатики Палію Ю.В. відповідно до ст.30 Закону України «Про освіту» висвітлювати на сайті навчального закладу вакантні посади.

при утворенні вакансії

  1. Заступнику директора з НВР Бузинській І.О. подавати в управління освіти міської ради інформацію про потребу педагогічних кадрів.

до 27 числа кожного місяця

 

1.3. Секретарю школи Соботюк М.М.:

1.3.1. У разі наявності вакантної посади – подавати у Центр зайнятості «Інформацію про попит на робочу силу (вакансії)» за формою 3-ПН, затвердженою наказом Мінсоцполітики України від 31.05.2013р. №316).

при наявності вакансії

1.3.2.В обов’язковому порядку подавати до органу Державної фіскальної служби повідомлення про прийом на роботу нових працівників за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р. №413.

не пізніше ніж за 1 день

до початку роботи працівника

 

1.3.3. Вести записи в трудових книжках відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993р. № 58.

постійно

 

1.4. Заступнику директора з НВР Кулик С.Й. з метою зменшення плинності молодих спеціалістів:

1.4.1. забезпечувати поступове залучення молодого вчителя у всі сфери професійної діяльності для розкриття внутрішнього потенціалу особистості педагога;

1.4.2. створювати простір для фахової та творчої самореалізації молодих спеціалістів в межах освітньої системи;

1.4.3. формувати у молодих освітян мотивацію до самовдосконалення, розвитку особистості через делегування відповідальності;

1.4.4. стимулювати працю молодих спеціалістів шляхом морального та матеріального заохочення.

постійно

 • виконання п.1.5. № 4/2019-5«Про виконання п.2. рішення колегії управління освіти від 03.05.2019 р. № 1/2019-2 «Про виконання рішення колегії управління освіти від 15.05.2018 р. № 1/2018-1 «Про формування мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог нового законодавства України».

Адміністрації школи:

  1. В своїй діяльності дотримуватись виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

постійно

  1. Здійснювати комплектування класів дотримуючись нормативних вимог зазначених у статтях 14, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», та забезпечивши середню наповнюваність та рівномірний розподіл учнів по класах.

до 01.09.2020

  1. Провести відповідну роботу з батьківською громадськістю та винести на розгляд питання щодо формування 10-го класу на 2020/2021 н.р.

до квітня 2020 року

 

На виконання п.1.6. № 4/2019-6«Про роботу управління освіти зі зверненнями громадян»

 

Заступнику директора з НВР Кулик С.Й.та Бузинській І.О.:

2.1. Посилити персональний контроль щодо недопущення порушень виконавської дисципліни при організації виконання документів, які перебувають на контролі.

постійно

2.2. Забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань.

постійно

2.3. Здійснювати аналіз роботи з розгляду звернень громадян та розглядати на нарадах при директорові.

травень 2020 року

 

По четвертому питанню : «Про додаткові канікули для учнів 1-х класів»

 1. Провести додаткові канікули для учнів 1-х класів з 17.02.2020-23.02.2020.

 

По п’ятому питанню : «Про модернізацію діяльності шкільної бібліотеки»

 1. Бібліотекарю Поліщук О.В.:

 

1.1. Відповідно до плану роботи школи на 2020/2021 рік передбачити та взяти участь шкільної бібліотеки у Всеукраїнських та обласних акціях, конкурсах.

(постійно, протягом року)

1.2. Вжити заходів щодо істотного покращення інформаційно-методичного забезпечення шкільної бібліотеки в процесі передплати на 2020 рік.

(постійно)

1.3.Дотримуватись пункту 2.2. «Порядку про забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками» від 23 січня 2019 р. № 41.

(щороку, до 25 червня)

1.4.Підвищувати ефективність роботи шляхом вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних технологій роботи бібліотеки.

(постійно)

 

1.5. Продовжити систематичну роботу з поповнення медіатеки шкільної бібліотеки та переобладнання бібліотеки у бібліотечно-інформаційний центр.

(постійно)

 

1.6. Поновити функціонування сторінки «Шкільна бібліотека» на сайті школи та створити блог у соціальній мережі «Фейсбук», який систематично висвітлюватиме діяльність та новинки шкільної бібліотеки.

(до 29.02.2020)

 

 

 

 

 

 

Категорія: Рішення педрад | Додав: Admin
Переглядів: 35 | Завантажень: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]