MENU
Головна » Файли » Інформаційна відкритість » Річний звіт закладу

ЗВІТ - методична робота 2020
[ Викачати з сервера (162.0 Kb) ] 24.06.2020, 20:48

 

Методична робота в Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №38 Чернівецької міської ради  у 2019-2020 н.р. здійснювалася відповідно до Законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року»,  Концепції Нової української школи, затвердженої рішенням колегії МОН України 27.10.2016, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 №641; Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної середньої освіти, Концепції  національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах Чернівецької області на 2015-2020 роки, Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки (рішення  ХІІ сесії УІІ скликання  Чернівецької обласної ради від 24.03.2017 №9-12/17), Програми  розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 рр., затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІІ скликання  12.01.2017 № 532,  Положення про міський методичний центр закладів освіти, затвердженого наказом управління освіти Чернівецької міської  ради від 08.11.2017 № 461,наказу управління освіти №306  від 29.08.2019 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році», наказу по школі №150 від 02.09.2019 року    «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році» та  з метою розбудови нового освітнього середовища, вдосконалення професійної майстерності педагогів, покращення  якості надання освітніх послуг, забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Провідною формою методичної роботи у школі є методичні об’єднання, робота яких спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку, забезпечення потреб вчителя:

 • МО вчителів початкових класів (керівник Євдощак Тетяна Миколаївна - учитель вищої категорії, старший учитель);
 • МО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Бурега Наталія Георгіївна - учитель вищої категорії, учитель-методист);
 • МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Федорак Надія Василівна – учитель вищої категорії, учитель-методист);
 • МО вчителів іноземної мови (керівник Мінтянська Юлія Валеріївна – спеціалісті І категорії);
 • МО вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Палій Юрій Васильович – учитель вищої категорії, учитель-методист).

За рік роботи відбулося по 4-5 засідань шкільних методичних об’єднань, під час яких розглядались нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань. Між засіданнями проводилась робота по опрацюванню наукової та науково-методичної літератури з зазначеної проблеми, матеріалів фахових журналів, інформаційних збірників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та постанов Кабінету Міністрів України.

Кожен член ШМО працював над індивідуальною проблемною темою, розкриваючи її на відкритих уроках, у доповідях, рефератах, добірках завдань, іграх тощо. Діагностичне дослідження показало, що вчителі творчо працювали над проблемними питаннями, застосовуючи інформаційні технології, інтерактивні методи, методи особистісно зорієнтованого навчання і виховання. Кожен учитель має певні напрацювання: розробки уроків, виховних заходів, дидактичний, наочний матеріал, проєкти, тести, збірки завдань.  Всі члени ШМО були активними учасниками онлайн-конференцій, вебінарів, тренінгів на різних освітніх платформах, про які йдеться в індивідуальних самозвітах (див. додаток 1).

Для забезпечення систематичного та кваліфікованого керівництва науково-методичною роботою у школі працює методична рада, до складу якої  входять директор закладу, його заступники, керівники МО вчителів, практичний психолог, завідувач шкільною бібліотекою. Методична рада протягом навчального року координувала діяльність та визначала зміст роботи методичних структур навчального закладу з метою забезпечення реалізації ІV етапу  науково-методичної проблеми школи «Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя».

На засіданнях методичної ради розглядалися питання досвіду роботи педагогів з розвитку в учнів загальних і творчих здібностей, впровадження в практику роботи школи інноваційних педагогічних технологій, питання роботи з обдарованими дітьми, курсової перепідготовки й фахової компетентності вчителя, наприклад:

 • відповідно до плану у вересні 2019 року вчителям школи запропоновано взяти участь у методичній платформі « Ремарки до нового правопису» (учитель української мови та літератури Підлубна Н.В.);
 • у жовтні 2019 року проведено інструктивно-методичну нараду для вчителів школи «Професійна компетентність учителя: критерії, механізми, ознаки», а в січні 2020 року – «Обговорення інструментарію для здійснення формувального оцінювання в 1-2 класах»;
 • у рамках засідання інструктивно-методичної ради школи організовано зустріч з Матейчук Наталією Георгіївною, викладачем факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ, яка запропонувала учительському колективу прослухати лекцію « Емоційний інтелект та емпатія в сучасній школі». Під час лекції вчителі вдосконалили свої знання про EQ, дізналися, як емоції впливають на навчальний процес, як ефективно керувати своєю емоційною сферою, отримали консультації спеціаліста, як поводитися в стресовій ситуації та створити комфортно-емоційну обстановку в класі.

Під час навчального року були проведені наступні внутрішкільні майстер-класи:

 • учителя трудового навчання Палія Ю.В. «Ефективна підготовка до олімпіади з трудового навчання»(жовтень 2019 року);
 • учителя інформатики Скрипської Г.В. «Створення електронного освітнього середовища» (жовтень, грудень 2019 року)
 • учителя української мови та літератури Федорак Н.В. « Як ефективно та успішно підготувати учнів до ЗНО» (грудень 2019 року)
 • учителя початкових класів  Богачової Н.І. « Апробація нетипової програми в НУШ» (березень 2020 року, онлайн-режим);
 • учителя початкових класів Євдощак Т.М. «Як успішно пройти сертифікацію» (січень 2020 року).

      Ще одним напрямком підвищення фахового рівня педагогів школи є участь у семінарах, заходах обласного та Всеукраїнського рівнів. Під час таких заходів педагоги отримують позитивні емоції, корисну інформацію від спілкування з колегами, знайомляться з освітніми закладами та досвідом роботи колег. Участь вчителів у таких заходах дає можливість порівняти свою роботу, стимулює педагогів до професійного пошуку, бажання змін, серйозного аналізу власних проблем:

 • у березні 2020 року на базі школи відбувся міський семінар-практикум для молодих педагогів міста «Формуємо культуру демократії в початковій школі», на якому свою роботу з цієї проблеми презентували вчителі початкової школи Ходзінська Л.М., Євдощак Т.М., Босовик Н.В., Чорней В.Л., Костинюк Н.В.;
 • у жовтні 2019 року на базі школи проведено майстер-клас учителя трудового навчання Палія Ю.В. «Проєктна діяльність на уроках трудового навчання» для слухачів курсів підвищення кваліфікації Чернівецького інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • у травні 2020 року учителем трудового навчання Палієм Ю.В. проведено онлайн-вебінар «Вибір проєктів під час дистанційної роботи з трудового навчання (технологій). Практичний аспект» для слухачів курсів підвищення кваліфікації Чернівецького інституту післядипломної педагогічної освіти.

    Нові  освітні вимоги   спонукають педагогів школи до  самостійного  вирішення питань, як  і  де    навчатися  та  переймати  досвід,  тому  формати  такої  підготовки передбачають участь учителів у різноманітних вебінарах, онлайн-конференціях, освітніх марафонах чи традиційних семінарах: 

 • на запрошення ІППОЧО вчителі школи Саврій С.В., Герасим Т.І. та Литвинюк О.Т. взяли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування особистості в умовах викликів сучасної освіти», яка відбулася  22 листопада 2019 року в місті Чернівці. Педагоги працювали за наступними тематичними напрямками: розвиток і соціалізація учня в умовах Нової української школи; особистість у просторі сучасної гуманітарної освіти; роль природничо-математичних дисциплін у формуванні особистості. Всі матеріали відповідно оформлені та узагальнені збірником ІППОЧО;
 • у рамках міського методичного об’єднання вчителів-логопедів Чернівецького міського управління освіти вчитель-логопед Сорокан Т.К. презентувала доповідь на тему «Загальний недорозвиток мовлення» спираючись на нову редакцію підручника «Логопедія» 2018р. розділ «ЗНМ»;
 • у квітні 2020 року учитель трудового навчання Палій Ю.В. взяв участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта: стан, проблеми , перспективи»4
 • відповідно  до  плану  роботи  ММЦ , з  метою  підвищення  фахової  майстерності,  обміну  педагогічними  ідеями , новаціями та ознайомлення  з  ефективними  формами  роботи    при  підготовці  до ЗНО учителі української мови та літератури Федорак Н.В. та Кулик  С.Й. взяли  участь у  роботі  творчих груп  методичної  панорами педагогів  міста з  проблеми «Ефективні форми та методи роботи з учнями як засіб підвищення якості знань мовно-літературної освіти»; відвідали   майстер-класи « Секрети успішних мовно-літературних знань: подорожні нотатки» Р.І. Бабух  та «Ефективні форми та методи роботи з учнями як засоби підвищення рівня мовно-літературної освіти» О.В. Божик.

Сьогодення вимагає від кожного вчителя відповідального ставлення до своєї діяльності, уміння творчо вибудовувати навчально-виховний процес, відмови від шаблонних форм і методів роботи. Саме фаховий рівень, загальну культуру, педагогічний досвід і сумлінне ставлення до своєї роботи та учнів продемонстрували учитель початкових класів Ходзінська Л.М. та учитель хімії Гаврилюк О.В. у І турі  Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2020» у номінаціях «Початкова освіта» та «Хімія», посівши відповідно ІІ та ІІІ почесні місця.

Безперечно, сертифікація – крок до професійної досконалості вчителя, вона виявляє та заохочує педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. У 2019-2020 н.р. пілотну сертифікацію учителів початкової школи успішно пройшла Євдощак Т.М., класовод 2-Б класу, а вчителі Богачова Н.І.(1-А) та Чорней В.Л.(1-Б) склали фахове тестування (І етап) з професійної майстерності й самооцінювання сертифікації 2020/2021 н.р.

Професіональне становлення молодих спеціалістів – одне із найважливіших завдань методичної роботи школи. Під час 2019-2020 н.р. успішно функціонувала школа молодого фахівця (ШШМФ) під керівництвом учителя-методиста Скрипської Г.В., учасниками якої були Барабаш А.Р., Татаренков І.І., Верега Я.Ю., Біньовський В.В., Негрич Т.В., Веренка К.Р., Босовик Н.В. Випускниками ШШМФ  у 2019-2020н.р. стали Підлубна Н.В., Фарбатюк С.Д., Сухар І.С., які успішно атестувалися й отримали кваліфікацію «спеціаліст ІІ категорії».

Безперервний процес набуття професійної компетентності молодими вчителями виражається в саморозвиткові та самореалізації в педагогічній діяльності, тому співпраця молодих і досвідчених творчих учителів передбачає діалоговий обмін досвідом; реалізацію особистісно-орієнтованої спрямованості підвищення кваліфікації молодих спеціалістів. Саме тому в рамках тижня «Тобі, молодий учителю» у жовтні 2019 року  вчителі вищої категорії запросили на свої уроки молодих колег.

У ІІ семестрі 2019-2020 н.р. план методичної роботи зазнав корегування. Відповідно до наказу по школі №63 від 30.03.2020 року «Про організацію освітнього процесу в Чернівецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №38 під час карантину» з 30 березня 2020  у школі було організовано освітній процес із здобувачами освіти, що перебувають удома, за всіма формами навчання, шляхом використання технологій дистанційного навчання:

 • для 1-4 класів – Viber,  Google Classroom,  Zoom, Classtime.
 • для 5-11 класів - Zoom,  Microsoft Office 365(Teams),

Учителі-предметники та класоводи активно використовували синхронне та асинхронне дистанційне навчання, що дозволило       працювати  з  учнями    багатопланово:  спілкування онлайн,  демонстрація  презентацій  та  відеороликів,  робота  з дошкою,   виконання  тестових  завдань, створених  учителем, звичне  спілкування  в командному   чаті ,  обмін  інформацією  та завданнями . Саме  такий  самоосвітній  пошук педагогів  та  впровадження  нових  форм  роботи  дозволив   плідно  та результативно  працювати  з   школярами,  щоб  засвоїти  навчальний  матеріал,  закріплюючи  його  різними  видами  контролю.

Класоводи Богачова Н.І. та Чорней В.Л. під час карантину ділилися власними напрацюваннями з досвіду роботи на платформі You Tub https://www.youtube.com/channel/UCxS-pQrnoOTOBo9vj0bzgIg  https://www.youtube.com/watch?v=3rbahoTPTFo&feature=youtu.be

та через особистий блог https://1class38.blogspot.com. (див. додаток 2)

А вчителя української мови та літератури Федорак Н.В. брак  живого  спілкування  з учнями надихнув   на  виконання  творчих  проєктів: створення  сторінки  письменника  чи  героя  твору  в  соціальній  мережі,  складання фейків, рекламних  проєктів  до   твору   та  відеочеленджів:  «І все  на  світі   треба  пережити…»  11 клас;  «Через  вікно ,  відчинене  у  сад,  поговоримо  про  любов»  11  клас; «Вітання  для  матусь»  9-А  клас;

« Сontra  spem  spero»  у  виконанні  учнів  10  класу  різними  мовами.

23 квітня 2020 року МО вчителів іноземної мови  організували святкування Міжнародного  Дня  Англійської Мови: на онлайн-уроках учні отримали можливість дізнатися про цікаві факти з історії англійської мови, її виникнення та використання в сучасному світі, взяли учать у конкурсі з читання скоромовок; учителі-предметники долучилися у відеорепортажі  до прочитання рядків Шекспірівського сонету.

Аналіз методичної роботи у закладі за 2019-2020 навчальний рік дає підстави зробити висновок, що робота педагогічного колективу була плідною. Проте все ж у роботі школи в цьому напрямку є певні недоліки: не всі вчителі проявляють ініціативи у розповсюдженні свого педагогічного досвіду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах; на низькому рівні залишається розробка власних науково-методичних і ди­дактичних матеріалів; потребує покращення організація науково-дослідницької роботи. Тож в 2020-2021 році саме на вирішення цих завдань буде спрямована робота педагогічного колективу школи.

                                                                          

                                                                                         

 

Категорія: Річний звіт закладу | Додав: Admin
Переглядів: 13 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]