MENU
Головна » Файли » Предмети » Українська мова

Завдання для учнів школи 04-07. 02.2020
06.02.2020, 12:23

Завдання для учнів   школи 04-07. 02.2020

3А клас

Математика
№649 ДО №657
№ 658 ДО №721
( РОЗВ'ЯЗАТИ  І ЗАПИСАТИ В ЗОШИТ)

УКР.МОВА
 ВПРАВА 304 ДО 330

ЛІТ.ЧИТ
СТ.110-116, ЧИТАТИ І ПЕРЕКАЗУВАТИ

ПРИРОДОЗНАВСТВО
 РОЗДІЛ " ТВАРИНИ"
+ ЗОШИТ


3-Б клас
Математика :
вівторок - 610,617,619
середа - 622,623,626
четвер - 628,630,631
п'ятниця - 634,635,639
Українська мова :
вівторок 304,306(У ТРИ СТОВПЧИКИ)
середа 308,313
четвер 315
п'ятниця 317
Природа:
зустріч 42,43,44
Літературне читання 
ХСУДЛ с. 63-69


Домашнє завдання для 4-х класів

Українська мова
*ст.125-127 (за таблицями вивчити відмінювання особових займенників)
*Впр.245, 247, 249 - виконати письмово в зошиті
Літературне читання
*ст.110-112 читати
Математика
*№681, 682, 684, 687
*№689, 692, 695, 696
*№699, 701, 702, 703
Природознавство
*опрацювати за підручником ст.94-100
*в зошиті ст.55-56
Англійська мова
*WB ex.2,p.75
    ex.1,p.76


5-А
Математика: 
Повторити пар.30, виконати №810,814.
Вивчити пар.31, виконати № 831, 833,835.
Укр.мова:
пар.29-31(опрацювати)
Виконати впр.: 364,367,372.
Укр.літ:
Дочитати казку"Микита Кожум"яка".Написати в зошит творчу роботу "Зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність"
Англ.мова:
SB.p.68 ex 1 -переклад слів
        ex 2 - читання
WB.p.69 ex 3,4
   p.62 ex 2
   p.64,65
Прородознавство:   
Опрацювати пар.29-30.
Зар.літ.
Елеан.Портер (записати біографію в зошит)
"Полліана"-прочитати.
Основи здоров"я :
пар.20-21.Завд.2 ст.112.
Історія 
Опрацювати пар.13-14.


Домашні завдання для учнів 5-Б класу 04.02.- 07.02.2020р.
Укр. мова та укр.літ.- є записане в щоденнику
Заруб.літ.- дочитати останній розділ роману Е.Портер "Поліанна". Скласти план до прочитаного.  Написати твір- роздум "Чого гавчає нас історія Поліанни? " (в робочому зощиті, обсяг- до однієї сторінки).
Природознавство - Опрацювати параграфи 29, 30.
Англ.мова- впр.2 (а,в)ст.151, впр.3 ст.153.
Математика-Розвязування вправ ст. 187. Завдання в тестовій формі (усі з розвязками). Домашня самостійна робота  В-1 (зліва) В-2 (справа) 
Інформатика-Тема: Сторіки документа та їх форматування
Опрацювати §3.7
Практичне завдання(по можливості) на пошті за адресою: 5bking@ukr.net
Історія- Опрацювати параграфи  13, 14


6-А клас

Географія: опрацювати параграфи 27, 28, 29

Історія: прочитати параграфи 37-39; написати повідомлеення на тему "Сармати на території України"; контурна карта ст.10-11

Математика: вивчити п. 34, п.35; виконати завдання 950, 953, 955

Зарубіжна л-ра: прочитати оповідання Джека Лондона "Жага до життя"

Основи здоров'я: опрацювати параграфи 19-20; кросфорд з однієї  з тем параграфа

Етика: опрацювати параграф 20; ст. 118 - відповісти на запитання (усно)

Англійська мова: SB: вправа 1, ст. 64 ; вправа 2, ст. 64 - письмовий переклад фраз для двох вправ; вправа 3, ст. 65 - читання і відповідаємо на запитання
                                 WB:  ст. 50-51

Біологія: заповнити в друкованому зошиті ст. 54-55; вивч. параграфи 38-39

Інформатика: "Встановлення ефектів зміни  слайдів" - опрацювати теоретичний матеріал із файлу на пошті за адресою: mega-6a@ukr.net. Практичне завдання (виконати по можливості) на пошті за адресою:mega-6a@ukr.net.

Укр. мова: опрацювати параграф 26 (ст. 143-145), параграф 27 (ст. 145-147); виконати вправи 322,  324,  327. Вивчити визначення поняття "прикметник" ст. 143

Укр. л-ра: прочитати ст. 112-113 і ст. 115-120 ("Казка про яян",  "Говорюща риба" Емми Андрієвської); вивчити визначення поняття  "притча" ст. 113


6-Б клас

Математика: вивчити п. 34, п.35; виконати завдання 950, 953, 955

Зарубіжна л-ра: прочитати оповідання Джека Лондона "Жага до життя"

Основи здоров'я: опрацювати параграфи 19-20; кросфорд з однієї  з тем параграфа

Етика: опрацювати параграф 20; ст. 118 - відповісти на запитання (усно)

Біологія: заповнити в друкованому зошиті ст. 54-55; вивч. параграфи 38-39

Укр. мова: вивчити правило ст. 143; виконати вправи 322, 324

Укр. л-ра: твір на тему "Роль батьківського дому в житті людини" ( для тих, хто не виконав);
                    для усіх: прочитати повість В. Нестайка "Тореадори з Васюківки"

Англійська мова: виконати вправу 6, ст. 104; вправа 2 ст. 105.

Інформатика: "Встановлення ефектів зміни  слайдів" . Практичне завдання: працюємо над власною презентацією "Прізвище-чудо" та надсилаємо на пошту вчителю:
                          g_sk@ukr.net


7-а

Укр.мова І група:написати твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій
з використанням дієприслівникових зворотів. пар. 30 опрацювати впр.358- виконати в зошиті.
Укр.мова ІІ група: опрацювати пар 30 ст 167, впр 353, 358
Анг. мова: впр 8, ст. 128, впр 5, ст. 127 -чит., перекл.
Історія Укр: прочитати пар.17,18
Виконати на с.130. Дом.зав 2-4 і на ст.137 дом.завд. 2-4.
Хімія: пар.22 опрацювати  впр. 167, 168.
Географія: Відкриття Антарктиди. Рельєф.Природа.
Фізика:пар 24, впр.24 (1,2,3,4)
Алгебра: Повторити пар 23 № 863, 865, 867
Геометрія: Повторити пар 17 №437
Вивчити пар.№459, 461, 463


7-б

Українська мова
Параграф 20  - опрацювати. Вправи 356-358(письмово) Врпави 352-353(усно)
Написати твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі
власних спостережень.
Українська література
Стор. 199-200. Читати. Дати відповідь на запитання стор. 200-201 усно
Дати відповідь на запитання №12 письмово стор.205
Історія України
Параграф 14 -15 конспект. Параграф 16 - читати
Географія
Біолоія
Параграф 37-39. Д.З. заповнити с.77
Хімія
П.22 опрацювати Впр.167-168
Англійська мова
WB p 48-49
Фізика
Параграф - 24. Впр.24(1,2)
Алгебра
Повторити П.23 №863, 865, 867. 
Геометрія
Повторити п.17 №437. Вивчити п.17 №459, 461, 463


8а домашнє завдання:
1.хімія : пар.27, впр 8,9
2.історія : пар.27,28,29,30, ст.200,214-виконати завдання 
3.англ.мова вч.Сухар І.С. впр.1,ст.122, впр.4., ст.123
4.алгебра Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені опра.пар 2 п.16
№511, 513, 517; опр. пар2 п.17, №557, №559,№ 561; Винесення множника з-під знака кореня.Внесення множника під знак кореня. 
опр.пар 2, п.16, №501, №503, №505, №507, №510
5.геометрія : Застосування подібності трикутників пар.11
(ст.98), №468, №488, №491, №493; Розв'язування задач . повтор пар. 10-11, № 494, №497, №501
6.англ.мова вч.Мінтянська Ю.В. SBp.72-74 WB p.68-70
7.зарубіжна література : 
8.укр.літер Написати есе в художньому стилі на тему "На що людина здатна заради свободи?"(на 
основі твору М.Коцюбинського "Дорогою ціною" обсяг 1,5-2 стор.
укр.мова пар.30, вправа на стор.107, виписати "Дорогою ціною" три речення з поширеним звертанням
9.інформатика (І гр) Скласти код програми (розв'язати задачу)на мові Python.

(ІІ гр)Величини логічного типу , операції над ними . опрац.пар.5.2, стор.170-174,
 практичне завд виконати на пошті за адресою 8asyper@ukr.net
10.біологія пар.24, 23, в зошиті заповнити сторінку 46-47
11.фізика :пар.23-24


8-б

Алгебра: "Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені"Орацювати пар.2 п.16
№ 511(п), 513(п),517
Геометрія: "Застосування подібності трикутників"пар.11 (ст.98)
№486, 488, 419, 493
Географія: Грунти України. Кліматотворні чинники.
Історія:Прочитати пар. 27-30
виконати завдання на ст. 200, 214.
Англійська:Впр. 7 ст.146(чи0 слова у словник
впр. 1 ст.146(письмово), впр.2 ст147 (письмово), впр.4ст.147 (письмово) 
Українська література: Прочитати п"єсу Карпенка Карого "Сто тисяч"
написати літературний паспорт характеристику Герасима Калитки.
Мистецтво: "Бараковий живопис" ст.92-97 "Розквіт бароко у музиці"
Біологія: пар 31,32,33,34 в друкованих зошитах ст. 72,73,74 - заповнити.
Хімія:Опрацювати пар 27., впр 5,6 ст 142
Укр.мова:Опрацюати пар ст 100, впр.5 ст 102 і впр. з хатинкою ст.103
Фізика:пар 23,24


9AБ класи

Укр. л-ра: прочитати поезію Т. Шевченка "Сон" з Кобзаря; вивчити уривок напам'ять від слів "У всякого своя доля і свій шлях широкий...."( до слів) "... а не кров людськую"

Укр. мова: опрацювати параграф 25 вправа 291

Алгеебра: опрацювати параграф 18; виконати завдання 18.7,  18.9,  18.12.

Геометрія: опрацювати параграф 16; виконати задачі 554,  556,  557

Англійська мова: вправа 1 ст. 128-129 (читати); вправа 2в ст.129 (письмово); вправа 2 ст. 130 ( письмово)

Хімія: опрацювати параграф 28; ст. 164 таб. 11 конспект

Географія: опрацювати параграфи 20-24

Історія: прочитати параграфи 23-25; виконати завдання 6-10 ст. 162; на ст. 170 виконати домашнє завдання

Право: опрацювати параграфи 16-18; виконати практичну роботу 2

Біологія: опрацювати параграф 35; повторити параграфи 28-29; виконати практичну роботу в друкованому зошиті на ст. 67

Інформатика:   "Робота з графічними текстовими об'єктами"; опраацювати параграф 7.14 практичне завдання (виконати по можливості) на пошті за адресою:
                            9arich@ukr.net (для 9-А) і 9bcool@ukr.net (для 9-Б)

Фізика: опрацювати параграф 28, виконати вправу 28 (1, 2, 3)


10 клас

українська мова
опрацювати пар.30,32
тести ст.95 1-8;ст.103 1-8
вправи 7 ст.96;7 ст.104

українська література
опрацювати біографію О.Кобилянської
прочитати новелу О.Кобилянської "Impromtu phantasie"
скласти паспорт до твору

Зарубіжна література
О.Уайльд "Портрет Доріана Грея"
 
Алгебра
1) Розвязування вправ Опрацювати пар.16(ст.145) №16.29;16.30;16.31
2) Домашня самостійна робота

Геометрія
Повторити пар.11 №11.23, 11.22, 11.27, 11.29

Англійська мова
SB p.74-76 чит.+ переклад слів,p.112 впр.№2
Вивчити діалог

Біологія
пар.23,24 д.з. с.46-47

Фізика
пар.30

Інформатика
Система керування вмістом для веб-ресурсів.Опрацювати теоретичний матеріал із файлу на пошті за адресою appleten@ukr.net


11 клас

Англійська мова: вправа 2  ст. 96

Географія: опрацювати параграфи10, 11, 12, 13.

Укр. мова:  виконати тестові завдання ст. 106 вправа 5 (1-10); ст. 127  (1-5); вправа 6 ст. 118

Укр. л-ра: прочитати новелу "  Модри Камень" О.Гончара; скласти паспорт до твору.

Алгебра: повторити формули комбінаторики; виконати завдання  14.27; 14.29; 14.30; 14.16; 14.17; 14.19

Геометрія : вивчити об'єм кулі, площа сфери; завдання 10.40; 10.42; 10.46

Історія України: опрацювати параграфи 13-21; підготуватися до т\о

Всесвітня історія: опрацювати параграфи 17-18, конспект, читати

Біологія: вивчити параграфи 30-31; заповнити в друкованому зошиті ст. 48

Хімія: опрацювати параграф 21 ст. 115; вправи 2, 3, 4

Інформатика - Створити плакат(постер) "День безпечнго інтернету"(Середовище розробки обираєм самостійно). Урок 6-7 Практичне завданна на Google Диску.

Розробити буклет (Publisher) на тему  - Найпопулярніші антивірусні програми

Роботи завантажуємо на ел. адресу - informcv@ukr.net

Фізика: опрацювати параграфи 27-28; виконати вправу 28(2,3)

Астрономія: тема 5 п.1

Зарубіжна л-ра: прочитати оповідання "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." (автор Генріх Белль)

Категорія: Українська мова | Додав: Admin
Переглядів: 87 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]