MENU
Головна » Статті » Школа » Школа

Рішення нарад

Рішення нарад при директорові 2016 р.

26.01.2016 №1

 1. Про стан ведення шкільної документації

ВИРІШИЛИ:

 1. Класним керівникам та вчителям предметникам ознайомитися із зауваженнями у розділі «Зауваження до ведення журналу» і, за необхідності, усунути недоліки, про що зробити відповідну відмітку.

2.Про підсумки курсової перепідготовки вчителів за 2015 р. та план на

2016 рік

ВИРІШИЛИ:

 1. Забезпечити проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації  у 2016 р. відповідно до поданого пдану-замовлення.
 2. Ганущак Л.К. сформувати якісне замовлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2016 рік.
 3. Про проведену роботу щодо соціального захисту дітей всіх незахищених категорій

ВИРІШИЛИ:

 1. Бузинській І.О. контролювати виконання плану заходів щодо соціального захисту дітей пільгових категорій у ІІ семестрі.

4. Про стан відвідування учнями занять протягом   І семестру 2015/2016 н.р.

ВИРІШИЛИ:

 1. Класоводам та класним керівникам 1-10 класів:
  1. Щодня вести контроль за відвідуванням учнів уроків, до кінця 1 уроку зясовувати причину відсутності учнів.
  2. Вчасно збирати підтверджуючі документи та пояснювальні записки.

5.Про якість організації харчування для учнів школи у ІІ семестрі 2015/2016 н.р.

ВИРІШИЛИ:

 1. Класоводам та класним керівникам 1-10 класів:
  1. Інформувати батьків про організацію харчування учнів, учнів пільгової категорії і вимоги до оформлення документів, періодично організовувати обговорення на батьківських зборах питань пов’язаних з харчуванням.
  2. У разі поповнення пільгового контингенту в той же день подати документи таких учнів відповідальному за безкоштовне харчування.

 

6.Про стан роботи бібліотеки

ВИРІШИЛИ:

Чопик О.В.:

 1. Співпрацювати з педагогами школи та надавати методичну допомогу у підготовці та проведенні уроків, позакласних та шкільних заходах(постійно).
 2. Спланувати заходи на 2016 рік по залученню класоводів, вчителів-філологів, батьків до формування читацької активності учнів.(до 01.02.16 р.)

7. Про роботу логопеда з логопедичної допомоги учням початкової школи

ВИРІШИЛИ:

 1. Сорокан Т.К. логопеду школи оновлювати матеріально-технічну базу та дидактичний матеріал з розвитку зв’язного мовлення.

8.  Про підсумки заходів по енергозбереженню за 2015

ВИРІШИЛИ:

 1. Пухальській А.Д. продовжити роботу з учнівським самоврядуванням, щодо економного використання електроенергії.
 2. Боклачу І.В. слідкувати за ефективним функціонуванням систем опалення, електрозабезпечення та водопостачання.
 3. Вчителям предметникам проводити інформаційні хвилинки щодо енергозбереження.

9. Про заходи щодо покращення організації харчування в школі

ВИРІШИЛИ:

 1. Класоводам і вихователям ГПД тримати на постійному контролі організацію харчування під час безкоштовних сніданків та обідів.
 2. Бузинській І.О.та Литвинюк У.Д. контролювати якість готових страв, їх відповідність щоденному меню, вазі.
 3. Бузинській І.О. заслухати питання щодо покращення організації харчування в школі на нараді при директорові у березні.

10. Про стан цивільного захисту у 2015 році та основні завдання на 2016 рік.

ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити основні завдання на 2016 рік.
 2. Литвинюк У.Д. до 01.03.16р. обладнати куточок медико-санітарної підготовки.
 3. Боклачу І.В. до 29.02.16 р. перевірити обладнання протипожежних щитів та провести перепідготовку вогнегасників.

11. Про затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2016 рік

ВИРІШИЛИ:

1.Затвердити план заходів щодо протидії корупції на 2016 рік.

 

23.02.2016 №2

 1. Про роботу психологічної служби школи

ВИРІШИЛИ:

1.Психологу школи – Звонецькій І.М.:

1.1. Вивчити психологічну готовність учнів 4-х класів до навчання в середній ланці школи протягом березня місяця.

1.2. Повторно вивчити процес адаптації першокласників до навчання в школі, в разі необхідності провести корекційну роботу, протягом квітня місяця.

1.3. Повторно вивчити процес адаптації учнів 5-х класів до умов навчання в середній ланці школи, в разі потреби провести корекційну роботу, протягом травня місяця.

2. Класним керівникам при зарахуванні новоприбулих учнів в той же день подати дані психологу школи.

 

 1. Про підсумки участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

ВИРІШИЛИ:

 1. Адміністрації школи:
  1.   на святі  «Останнього дзвоника» оголосити подяку учителям Матковській О.В., Феледейчук О.П., Палію Ю.В., Онофрійчук О.В., Бурезі Н.Г. за результативну роботу із здібними учнями.
  2. Постійно враховувати результативність роботи з обдарованими дітьми у міжатестаційний період педагогічних працівників.
 1. Вчителям предметникам продовжити роботу з обдарованими учнями, сприяти їх участі у різних конкурсах.

 

3.Про профорієнтаційну роботу

 •  
 1. Класним керівникам: Кормиш Є.В., Феледейчук Г.П., Онуфрійчук О.В. продовжити співпрацю з навчальними закладами з метою профорієнтаційної та просвітницької роботи.
 2. Психологу школи продовжити вивчення запиту учнів для здобуття професійно-технічної освіти.

4 . Про хід підготовки до ДПА.

ВИРІШИЛИ:

 1. Вчителям Ходзінській Л.М., Босовик Н.В., Кормиш Є.В., Матковській О.В., Герасим Т.І.:
  1. Продовжувати систематичну і цілеспрямовану підготовку учнів до ДПА на уроках та додаткових заняттях
  2. Процес засвоєння теоретичних знань поєднувати із виробленням практичних умінь і навичок їх застосування
  3. До 08.05.2016 р. підготувати і подати на затвердження матеріали для проведення ДПА.
 2. У березні 2016 р. провести у 4-х та 9-х класах пробне тестування з предметів, визначених для ДПА.

 

 1. Про спортивно-масову роботу в школі

ВИРІШИЛИ:

 1. Відзначити роботу вчителя фізичного виховання Остафійчука М.В. за результативну спортивно-масову роботу в школі.
 2. Остафійчуку М.В. продовжити роботу щодо поповнення спортивного інвентарю.
 3. План спортивно-масової роботи школи доводити до відома педагогічного колективу на початку І семестру та ІІ семестру.

 

 1. Про медичне обслуговування і ведення диспансерного обліку
 2.  
 1. Класним керівникам 1-10 класів постійно співпрацювати з медичною сестрою, сприяти вчасному проходженню профілактичних медичних оглядів учнями та проб Руфє.
 2. Медичній сестрі Литвинюк У.Д.:
  1. Проводити профілактичні щеплення згідно їх календарем після лікарського огляду.
  2. Обов’язково вчасно збирати згоди батьків.
  3. Узагальнювати інформацію про результати обов’язкових медичних профілактичних оглядів та загального стану здоровя учнів доводити до педагогічного персоналу

 

 1. Про правоосвітню та правовиховну роботу з учнями, профілактику злочинності та запобіганню дитячій бездоглядності
 2.  

1.Класоводам та класним керівникам 1-10 класів:

1.1. Продовжити цілеспрямовані заходи для учнів 1-10 класів з метою розв’язання проблеми профілактики бездоглядності та скоєння ними правопорушень, обізнаності про правову культуру, усвідомлення своїх прав, обов’язків.

1.2. Взяти під суворий контроль відвідування учнями уроків, підготовку до уроків та зовнішній вигляд.

 

 1. Про заходи на виконання регіональної програми «Запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини» на період до 2016 року
 2.  
 1. Педагогічним працівникам чітко дотримуватись запланованих заходів.

 

 1. Про заходи на виконання загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року
 2.  
 1. Педагогічним працівникам чітко дотримуватись запланованих заходів

 

02.03.2016 №3

1. Про  затвердження Плану заходів у школі на 2016 р. з реалізації «Програми вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти м. Чернівців на 2016-2020 роки»  та проведення «Року англійської мови» 

ВИРІШИЛИ:

 1. Учителям англійської мови Кадобянському З.Б., Мінтянській Ю.В.,

    Тудан Ю.П.:

     1.1.Залучити учнів до активної діяльності з реалізації «Програми

          вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти

          м. Чернівців на 2016-2020 роки» та проведення Року англійської мови у

         школі. (березень - грудень 2016 року)

    1.2.Дотримуватися графіка проведення шкільних заходів на 2016 рік з

        реалізації «Програми вивчення та популяризації англійської мови в

        закладах освіти м. Чернівців на 2016-2020 роки» та проведення Року

        англійської мови в школі. (березень - грудень 2016 року)

 

29.03.2016 №3

1. Про підсумки атестації педагогічних працівників у школі

ВИРІШИЛИ:

 1. Ганущак Л.К., заступнику директора з навчально-виховної роботи відстежити проходження курсової перепідготовки вчителями, які будуть атестуватися в 2016 р. і за потреби включити їх в заяву на проходження курсів до 20 травня.

 

 1. Про порядок закінчення 2015/2016 н.р. і проведення ДПА

ВИРІШИЛИ:

 1. Державну підсумкову атестацію у 4-х класах провести відповідно листа МОН від 08.02.2016 №94
 2. Державну підсумкову атестацію у 9-х класах провести відповідно до наказу МОН України від 16.09.2015 №940
 3. Вчителям-предметникам підготувати та подати на погодження та затвердження матеріали для проведення ДПА до 6 травня 2016 року.
 4. Класним керівникам 9-х класів Кормиш Є.В. та Феледейчук Г.П.:
  1. Ознайомити всіх учнів 9-х класів з документами про проведення ДПА до 22 квітня 2016 р.
  2. До 27.05.16 р. провести батьківські збори в 9-х класах та ознайомити  батьків з порядком проведення державної підсумкової атестації учнів та їх присутності під час проведення атестації

5. Бібліотекарю школи Чопик О.В. до 23.05.2016 р. підготувати графік прийому та видачі підручників.

3. Про стан нещасних випадків з учнями школи

ВИРІШИЛИ:

 1. Адміністрації школи вчасно проводити розслідування нещасних випадків, включати до складу комісій по розслідуванню осіб, які пройшли навчання з охорони праці.
 2. Класоводам  та класним керівникам систематично проводити роз’яснювальну роботу з профілактики дитячого травматизму, дотримання ними правил внутрішкільного розпорядку, правил з техніки безпеки дорожнього руху та тримати на постійному контролі стан травмування дітей.

4. Про роботу з органами місцевого самоврядування

ВИРІШИЛИ:

 1. У рамках проекту «Демократична школа», підтримувати тісну співпрацю з громадськими організаціями: Чернівецькою міською благодійною організацією «Батьківський оберіг», товариством «Червоний хрест», ПП «Садгора-сервіс», громадською організацією Садгора «Ружен» та працювати у пошуках нових партнерів.
 2. Педагогу-організатору Богачовій А.Д. з учнями-лідерами спільно з представниками депутатського корпусу та громадських організацій, організувати зустрічі в рамках з навчання «Школа лідерства»
 3. Начальнику пришкільного табору, запланувати тематичні заходи з благодійним фондом «Живи Буковино»

5.Про підсумки класно узагальнюючого контролю у 9-х класах

ВИРІШИЛИ:

 1. Вчителям-предметникам:
  1. Посилити вимоги до учнів щодо готовності до занять.
  2. Процес засвоєння учнями знань поєднувати із виробленням практичних умінь їх застосування.
 2. Вчителям Кормиш Є.В., Матковській О.В., Герасим Т.І. максимально використовувати час на уроках, консультаціях для підготовки учнів до ДПА.
 3. Класним керівникам Кормиш Є.В. та Феледейчук Г.П.:
  1. Взяти на контроль відвідування занять учнями, схильних до пропусків без поважної причини та підтримувати постійний зв'язок з їх батьками.
  2. На класних батьківських зборах  у квітні 2016 р. довести до відома батьків результати контрольних замірів, проведених у березні з предметів, винесених на ДПА.

6. Про дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в школі

ВИРІШИЛИ:

 1. Класним керівникам та класоводам:

1.1. Посилити роботу з батьками щодо необхідності проходження учнями туберкулінодіагностики.

 1. Вести постійний контроль за режимом провітрювання та вологого прибирання.
 2. Забезпечити своєчасне заповнення листків здоровя
 1. Педагогу організатору школи розробити дієві заходи з формування здорового способу життя з профілактики різних видів захворювань до 01.04.2016р.
 2. Литвинюк У.Д. розробити план заходів спрямованих на поліпшення показників здоровя дітей та підлітків на 2016/2017 н.р. до 06.04.2016 р.

 

26.04.2016 №5

 1. Про контроль раніше прийнятих рішень

ВИРІШИЛИ:

1.Адміністрації школи тримати на контролі виконання прийнятих рішень (постійно)

 

 1. Про роботу з учнями, які потребують соціально-психологічної підтримки

ВИРІШИЛИ:

 1. Соціальному педагогу та шкільному психологу:
  1. Постійно проводити облік дітей, які потребують соціально-психологічної підтримки.
  2. Здійснювати соціально-психологічний супровід учнів «групи ризику», дітей з особливими освітніми потребами, дітей пільгової  категорії.(постійно)

 

3.Про роботу сайту школи

ВИРІШИЛИ:

 1. Вчителям предметникам, які залучені до проведення ДПА, розмістити матеріали на сайті до 06.05.16
 2. Адміністратору сайту оголосити подяку на святі «Останнього дзвоника»

4. Про підсумки проведення місячника очистки та благоустрою

ВИРІШИЛИ:

1.   Феледейчук Г.П. продовжувати роботу над оформленням клумби.

2.   Всім класним колективам подбати про квіткові насадження на клумбах.

 

5. Про ефективність військово-патріотичного виховання в школі

ВИРІШИЛИ:

 1. Вчителю предметнику «Захист Вітчизни» Остафійчуку М.В.:
  1. Продовжувати удосконалювати роботу з військово-патріотичного виховання учнів на уроках та в позаурочний час.
  2. Проводити протягом навчального року у школі та брати активну участь у військово-патріотичних іграх та змаганнях міського рівня.

6. Про стан виконання «Програми екологічної освіти та виховання в школі на 2013-2017 р.р..»

7.Про стан виконання практичної частини навчальних програм

ВИРІШИЛИ:

 1. До 27.05.16р. забезпечити повне і якісне виконання практичної частини навчальних програм, відповідно до календарно-тематичного планування
 2. Вести журнал реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності відповідно до вимог.

8.Про підсумки проведення контрольних робіт у формі пробного ЗНО           в 10 класі.

ВИРІШИЛИ:

 1. Онуфрійчук О.В. результати учнівських контрольних робіт довести до відома батьків ( до 04.05.16)
 2.  Вчителям-предметникам:

2.1.Посилити роботу з підготовки учнів до ЗНО (постійно)

2.2.Дотримуватися критерій оцінювання та об’єктивності при виставленні річних оцінок.

 

24.05.2016 №6

 1. Про стан збереження підручників та організація їх обліку
 2.  

1.         Класним керівникам і класоводам:

1.1 Систематично проводити роботу з учнями та батьками з виховання бережливого ставлення до навчальної книги.

1.2. Проводити виховну роботу з учнями у яких підручники мають неналежний вигляд та усувати недоліки.

 

 1. Про організацію оздоровлення учнів у школі у 2016 році

ВИРІШИЛИ:

 1. Призначити начальником шкільного оздоровчого табору денного перебування Богачову А.Д. – педагога-організатора.
 2. Начальнику пришкільного табору провести набір у табір, залучивши дітей пільгових категорій.

 

 1. Про безпеку життєдіяльності учнів під час літніх канікул

ВИРІШИЛИ:

 1. Всім педагогічним працівникам школи:
  1. Нести персональну відповідальність за безпеку життя і здоровя дітей та підлітків, які перебувають у пришкільному таборі денного перебування.
  2. Проводити обов’язків інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми і підлітками, контролювати дотримання ними санітарно-гігієнічних вимог.

 

 1. Про підсумки організації навчальних екскурсій та навчальної практики

ВИРІШИЛИ:

 1. До 27.05.16 р. забезпечити повне і якісне виконання практичної частини, з урахуванням ущільнення навчальних програм, відповідно до календарно-тематичного планування.
 2. Вести журнал реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності, відповідно до вимог.

 

 1. Про підсумки спортивно-оздоровчої роботи в школі

ВИРІШИЛИ:

 1. Вчителям фізичного виховання Остафійчуку М.В., Куцій І.П. та Веризі А.В.:
  1. У 2016/2017 н.р. удосконалити підготовку учнів школи до участі у міських та обласних змаганнях.
  2. Продовжити роботу, щодо залучення школярів до гурткової та позакласної роботи.

 

 1. Про стан виконання плану роботи школи

ВИРІШИЛИ:

 1. План роботи школи вважати виконаним.

 

 1. Про дотримання санітарно-гігієнічних правил і ТБ у пришкільному таборі

ВИРІШИЛИ:

 1. Класоводам та класним керівникам дотримуватись санітарно-гігієнічних правил і ТБ у пришкільному таборі.

 

 1. Про роботу школи щодо реалізації конституційного права на звернення у 2015/2016 н.р.

ВИРІШИЛИ:

 1. Адміністрації школи:
  1.  Посилити персональний контроль щодо недопущення порушень виконавської дисципліни при організації виконання документів, які перебувають на контролі. (постійно)
  2. Забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань. (постійно)
  3. Здійснювати аналіз роботи з розгляду звернень громадян та розглядати на нарадах при директорові. (щорічно)
 2. Гайдейчук В.П. вчасно реєструвати письмові звернення громадян та дотримуватися термінів розгляду звернень.

 

 1.  Про підготовку школи до роботи в осінньо-зимовий період 

ВИРІШИЛИ:

 1. Боклачу І.В. завгоспу школи:
  1. Спланувати та виконати роботи запропоновані у листі «Про підготовку енергетичного господарства до роботи в ОЗП 2016/2017 р.р.»
  2. До 01.07.2016р. подати розроблені заходи до інспекції Держенергонагляду.
 2. Класним керівникам підготувати приміщення до огляду до 20.08.2016 р.

 

 1.  Про якість позакласної та гурткової роботи

ВИРІШИЛИ:

 1. Класним керівникам 1-10 класів постійно тримати на контролі залучення до гурткової роботи дітей пільгових категорій.

 

08.06.2016 №7

 1. Про ознайомлення педагогів з попереднім навантаженням на наступний навчальний рік.

ВИРІШИЛИ:

 1. Профкому школи взяти під контроль педагогічне навантаження адміністрації школи.
 2. Адміністрації школи враховувати запити батьків та учнів, пропозиції вчителів, щодо формування варіативної складової роботи навчального плану.

 

2.Про обговорення довідки колегії МУО « Про рівень сформованості у школярів мовно-літературних компонентів з української мови, української літератури та англійської мови у відповідності до вимог освітньої галузі «Мова і література» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

ВИРІШИЛИ:

 1. Адміністрації школи визначити години варіативної складової робочих навчальних планів на посилення предметів мовно-літературного циклу, курсів за вибором, факультативів (червень, 2016р.)
 2. Ганущак Л.К. провести внутрішній моніторинг якості знань учнів з навчальних предметів з дотриманням відповідних технологій. (постійно)
 3. Вчителям методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу та іноземних мов взяти до відома довідку колегії МУО « Про рівень сформованості у школярів мовно-літературних компонентів з української мови, української літератури та англійської мови у відповідності до вимог освітньої галузі «Мова і література» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».
 4. Відзначити роботу вчителя української мови і літератури Матковській О.В., щодо належної роботи з обдарованими учнями та забезпечення перемогами у міських конкурсах та олімпіадах.
 5. Голові методичного об’єднання Кадоб’янському З.Б. на засідання методичного об’єднання у серпні 2016 р. обговорити недоліки, які мають місце в організації навчально-виховному процесі та забезпечення рівня сформованості у школярів мовно-літературних компонентів з української мови, української літератури та англійської мови.
 6. Вчителям англійської мови забезпечити виконання заходів щодо виконання Програми вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти м. Чернівців на 2016-2020 р.р. (протягом навчального року)
 7. Вчителям української мови працювати над покращенням матеріально-технічної бази кабінету української мови та літератури (протягом навчального року)

 

30.08.2016  №8

 

1. Про готовність школи до нового навчального року

ВИРІШИЛИ:

 1. Підготовку школи до нового навчального року вважати задовільною.
 2. Палію Ю.В. розмістити інформацію про використані кошти при підготовці школи до нового навчального року до 02.09.16 р.
 3. Батькам, які надали посильну допомогу у підготовці школи до нового навчального року вручити подяки на святі «Першого дзвоника»

2. Про мережу класів та результати набору

ВИРІШИЛИ:

 1. Всім класним керівникам, в класах яких є прибулі діти, взяти у батьків дозвіл на обробку персональних даних до 1.09.16
 2. В особові справи новоприбулих дітей внести номер алфавітної  книги до 02.09.16
 3. Класним керівникам, учні яких вибули, до 05.09.15 подати заступнику директора з навчально-виховної роботи Ганущак Л.К. довідки підтвердження про подальше навчання дітей.

3. Про режим роботи школи

ВИРІШИЛИ:

 1. Усім працівникам школи дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.
 2. При календарному плануванні врахувати канікули та святкові дні.

 

4. Про підсумки оздоровлення учнів влітку 2016 року

ВИРІШИЛИ:

 1. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації відпочинку та оздоровлення у 2017 році.
 2. Вжити заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій на наступну оздоровчу кампанію.

5. Про проходження профілактичних медичних оглядів        працівниками школи

 •  
 1. Новопризначеним вчителям пройти профілактичні медичні огляди до 01.09.16
 2. Литвинюк У.Д. тримати на контролі проходження медичних оглядів працівників школи.

6. Про безпеку життєдіяльності дітей у новому навчальному році

ВИРІШИЛИ:

 1. Класоводам та класним керівникам забезпечити щоденне проведення «Хвилинок безпеки»
 2. Забезпечити перебування на свіжому повітрі дітей під час перерв.

 

7. Про забезпечення підручниками учнів 1-11 класів

 •  

1.Бібліотекарю школи Чопик О.В. продовжувати співпрацю з бібліотекарами інших шкіл та сприяти забезпеченню навчальними підручниками за новою програмою учнів 8-х класів.

 

 8. Про публічний доступ до нормативно-правової бази школи

 •  
 1. Палію Ю.В. до 25.09.16 р. створити рубрику «Демократія» та завантажити необхідні матеріали.

 

27.09.2016 №9

 1. Про аналіз охоплення навчання та працевлаштуванням випускників           9 класів 2016 р.

 

ВИРІШИЛИ:

1.Класним керівникам 9-х класів Остафійчуку М.В. та Москалюк І.В. до 01.12.2016 р. подати попередні дані про подальше навчання випускників 2016 р. після закінчення базової школи.

2. На класних батьківських зборах довести до відома батьків інформацію обов’язковість здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти у відповідності зі статтею 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

 

 1. Про стан охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи

ВИРІШИЛИ:

 1. Довідку про стан охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку в мікрорайоні школи взяти до відома.
 2. Продовжувати роботу на відпрацювання ефективної системи роботи з обліку та охоплення навчанням дітей шкільного віку.

 

3.Про організацію харчування учнів в школі

ВИРІШИЛИ:

 1. Класоводам та класним організовувати роботу з виховання культури здорового харчування, етики прийому їжі, профілактики харчування отруєнь та профілактики харчових та інфекційних захворювань
 2. Класоводам щодня в їдальню подавати інформацію про кількість учнів на безкоштовне харчування відповідно до відвідування учнями школи.

 

4.Про соціальний портрет школи

ВИРІШИЛИ:

 1. Соціальному педагогу Бузинській І.О.:
  1. До 5.01.17 року вносити зміни до списків соціального паспорту школи та перевірити наявність документів, що підтверджують статус дітей.
  2. Постійно співпрацювати із службою у справах дітей, Центром для сімї дітей та молоді міської ради щодо захисту прав та надання пільг дітям пільгових категорій.
 2. класоводам та класним керівникам 1-11 класів:
  1. залучати дітей пільгових категорій до занять у гуртках та спортивних секціях
  2. проводити бесіди та індивідуальні консультації для батьків, опікунів, спрямовані на підвищення їх педагогічної компетентності, обізнаності щодо батьківських обов’язків.
  3. Узагальнити інформацію про дітей, батьки яких перебувають за кордоном, наявність юридичних документів про їх тимчасову опіку (доручення).

5.Про проходження медичних  оглядів школярів

ВИРІШИЛИ:

 1. Класним керівникам та класоводам, вжити необхідних заходів щодо проходження медичного огляду учнями з метою визначення групи для занять фізкультурою до 10.2016 р.
 2. Медичній сестрі школи Литвинюк У.Д. при наявності повторної медичної довідки вносити зміни щодо групи у Листок здоровя.

 

6.Про залучення учнів до гурткової роботи

ВИРІШИЛИ:

 1. Керівникам гуртків вдосконалювати систему гурткової роботи, знаходити нові форми роботи, використовувати інтерактивні форми роботи.

7.Про готовність школи до осінньо-зимового періоду

ВИРІШИЛИ:

 1. Завгоспу школи Боклачу І.В. тримати на постійному контролі роботу двірників, прибиральниць в осінньо-зимовий період та забезпечити відповідним інвентарем.
 2. Слідкувати за функціональними системами опалення, водо та електропостачання.
 3. Класним керівникам та класоводам утеплити при необхідності вікна, проводити інформаційну та роз’яснювальну роботу щодо економного використання енергоресурсів в школі та вдома.
 4. Адміністрації школи звернутися до благодійної батьківської організації «Батьківський оберіг» про встановлення водопідігрівач у вбиральнях школи на І поверсі.

 

8.Про організацію індивідуального навчання                     

ВИРІШИЛИ:

 1. Ганущак Л.К. та Литвинюк О.Т. тримати на контролі проведення занять з індивідуального начання.

25.10.2016 №10

1.Про стан ведення шкільної документації

ВИРІШИЛИ:

 1. Відмітити за належний стан роботи із шкільною документацією вчителів Пітик М.М., Бурегу Н.Г., Бузинську І.О., Василатій Ю.І., Кадобянського З.Б., Чопик О.В., Богачову А.Д., Костинюк Н.В.
 2. Вчителям-предметникам та класним керівникам усунути виявлені недоліки у класних журналах до 04.11.2016 р.
 3. Всім педагогічним працівникам:
  1. Ведення шкільної документації здійснювати відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. №240)

 

2. Про атестацію педагогічних кадрів у 2016/2017 н.р.

ВИРІШИЛИ:

1. Вчителям, які атестуються: Горевич Ж.В., Бузинській І.О., Онуфрійчук О.В., Герасим Т.І.  спланувати роботу, відкриті уроки та заходи до 03.11.16р.

 

3. Про стан захисту дітей різних соціальних категорій

ВИРІШИЛИ:

 1. Соціальному педагогу Бузинській І.О.:
  1. Виявляти дітей і підлітків, які залишилися без піклування батьків, для подальшої допомоги.
  2. Постійно співпрацювати із службою у справах дітей, Центром для сім’ї дітей та молоді, відділом у справах сім’ї та молоді міської ради щодо захисту прав та надання пільг дітям пільгових категорій.
  3. Здійснювати соціально-педагогічний супровід (патронаж), сімей пільгових категорій дітей.
  4. Спільно з психологом школи Слободян Л.Є. проводити відновлювальну роботу та корекційну роботу з дітьми соціально незахищених категорій.
 2. Класним керівникам та класоводам 1-11 класів:
  1. Залучати дітей пільгових категорій до занять у гуртках та спортивних секціях.
  2. Проводити бесіди та індивідуальні консультації для батьків, опікунів, спрямовані на підвищення їх педагогічної компетентності, обізнаності щодо батьківських обов’язків.

 

4.Про організацію індивідуального навчання.

ВИРІШИЛИ:

 1. Литвинюк О.Т. в.о. заступнику директора з НВР в школі І ст.тримати на контролі проведення занять та ведення документації вчителями, які залучені до індивідуального навчання.
 2. У січні 2017 р. на засіданні педагогічної ради №1 підвести підсумки організації навчання за індивідуальною формою за І семестр.

 

5. Про дотримання правил ТБ в школі

ВИРІШИЛИ:

 1. Ганущак Л.К. тримати на контролі ведення документації з ТБ та дотримання правил ТБ на уроках.
 2. Класоводам та класним керівникам 1-11 класів систематично проводити роз’яснювальну роботу з профілактики дитячого травматизму, тримати на постійному контролі стан травмування дітей, в разі травмування дитини негайно повідомляти про це адміністрацію школи.
 3. Класоводам та класним керівникам проводити з учнями інструктаж з ТБ, правил дорожнього руху та дотримання правил безпеки, хвилинки безпеки, бесіди з безпеки життєдіяльності.
 4. Вчилелям Чигрин М.І., Фарбатюку С.Д., Остафійчуку М.В., Костинюк Н.В., Стець Н.В., Веризі А.В., Палію Ю.В., Герасим Т.І., Онуфрійчук О.В. до 28.10.2016 р.:

4.1. Упорядкувати списки учнів у журналах реєстрації інструктажів з урахуванням прибулих і вибулих станом на кінець жовтня.

4.2. Усунути недоліки, які можна виправити.

4.3. Суворо дотримуватись вимог щодо порядку та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

 

6.Про  стан організації роботи ГПД та підготовку до засідання школи молодих вихователів ГПД.

ВИРІШИЛИ:

     1. Вихователям ГПД: Рудзік Л.М., Мельничук Т.І., Торак М.:

      1.1.В належному стані вести документацію.

1.2. Підготувати заняття та презентації до засідання молодих вихователів ГПД.

 

 1. Про якість організації харчування учнів у вересні-жовтні 2016/2017 н.р.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Класоводам та класним організовувати роботу з виховання культури здорового харчування, етики прийому їжі, профілактики харчування отруєнь та профілактики харчових та інфекційних захворювань
 2. Класоводам тримати на суворому контролі безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгової категорії та групи продовженого дня. Здійснювати постійний контроль за відповідністю кількості учнів охоплених безкоштовним харчуванням відповідно до кількості присутніх у  школі.

 

 1. Про стан відвідування учнями школи протягом вересня-жовтня 2016/2017 н.р.
 2.  
 1. Класоводам та класним керівникам:
  1. Щодня вести контроль за відвідуванням учнів уроків
  2. Вчасно збирати підтверджуючі документи та пояснювальні записки.
  3. Своєчасно повідомляти батьків про відсутність учня на уроках без поважної причини.
 2. Вчителям-предметникам на кожному уроці контролювати відвідування учнями уроків.

 

 1. Про підсумки вхідного моніторингового дослідження якості освіти учнів 11 класу
 2.  
 1. Учителям:
 • постійно працювати над удосконаленням уроку, упроваджувати в практику інноваційні технології навчання.
 • Контролювати якість виконання домашніх завдань.

 

24.11.2015 №11

 

 1. Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад

ВИРІШИЛИ:

 1. Визнати переможцями й нагородити дипломами адміністрації учнів, що посіли призові місця.
 2. Вчителям-предметникам організувати належну підготовку учнів до участі у ІІ етапі олімпіад.

(листопад-грудень 2016 р.)

 1. Результати І (шкільного) та участі у ІІ (міському) етапах Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад обговорити на нараді при директорові.

(Ганущак Л.К., листопад-грудень 2016 р.)

 1. Керівникам шкільних методичних об’єднань проаналізувати якість виконання олімпіад них завдань учасниками, на засіданнях методичних об’єднань обговорити результати шкільних олімпіад.

(керівники МО, листопад 2016 р.)

 1. Провести моніторингове дослідження результатів участі команди школи у ІІ етапі учнівських олімпіад.

(Ганущак Л.К., до 20.12.16 р.)

 

 

 1. Про реалізацію Плану заходів щодо інтеграції в українське суспільство романських меншин (інформація заступника директора з ВР Бузинської І.О.)
 2.  
 1. Продовжити реалізацію Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до 2020 р.
 2. Здійснювати постійний контроль за станом відвідування учнями школи, залучати учнів до позашкільної та гурткової роботи.
 3. Психологічній службі школи за потребою надавати соціально-психологічну підтримку.

 

 1. Про роботу з учнями, які потребують психологічної підтримки (інформація психолога школи   Слободян Л.Є.)

ВИРІШИЛИ:

 1. Практичному психологу Слободян Л.Є. та соціальному педагогу Бузинській І.О. продовжити роботу з соціально-психологічного супроводу учнів, які потребують психологічної підтримки
 2.  
 3. Практичному психологу школи надавати фахову психологічну підтримку та в разі необхідності психологічне консультування класоводам, класним керівникам та вчителям предметникам по роботі з учнями, які потребують особливої уваги
 4.  
 5. Класоводам, класним керівникам та вчителям предметникам співпрацювати з працівниками психологічної служби школи з метою забезпечення комфортних умов навчально-виховного процесу дітям з соціальними потребами.

 

 1. Про проведення інвентаризаціі (інформація завгоспа школи Боклача І.В.)

ВИРІШИЛИ:

 1. Завгоспу школи Боклачу І.В. поновити інвентаризаційний номер на усіх матеріальних цінностях.
 2. Класним керівникам та класоводам:
  1. Вчасно подавати відомості про матеріальні цінності, які не придатні для використання і підлягають списанню.
  2. При потребі подавати інформацію про придбання матеріальних цінностей, як потрібно поставити на облік.
  3. Нести відповідальність за майно, яке за ними числиться.

 

 1. Про стан військового обліку призовників і військовозобовязаних (інформація Остафійчука М.В.)

ВИРІШИЛИ:

 1. Подати у військомат звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних

( Остафійчук М.В., до 20.12.16 р.)

 1. Адміністрації школи тримати на контролі стан обліку призовників та військовозобов’язаних
 2.  

 

 1. Про ЗНО-2017. Пробне тестування

ВИРІШИЛИ:

 1. Оновити матеріали стенду «Готуємось до ЗНО»

(Ганущак Л.К., до 01.12.16 р.)

 1. У класному приміщенні 11 класу оформити куточок «ЗНО-2017»

(Онуфрійчук О.В., до 01.12.16 р.)

 1. Провести звірку персональних даних вчителів, залучених до проведення ЗНО-2017.

(Ганущак Л.К., до 23.12.16 р.)

 1. Провести попередній моніторинг предметів, які вибрали учні 11 класу та довести до педагогічного колективу.

(Онуфрійчук О.В., до 01.12.16 р.)

 

Категорія: Школа | Додав: nataliastets1 (04.01.2017)
Переглядів: 1481 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]