MENU
Головна » Статті » Школа » Школа

Рішення педрад

Загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №38

м. Чернівці

 

ПРОТОКОЛ

12.01.2016 №1

засідання педагогічної ради

Порядок денний

1.Про виконання рішень пункту 2 педагогічної ради №2 від 26.03.2015р. «Про роль особистості класного керівника у формуванні активної соціальної та громадянської позиції школяра як запоруки творчого працездатного колективу».

2.Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2015/2016 н. р. і завдання на ІІ семестр щодо оптимізації контролю і керівництва закладом, забезпечення рівня навчальних досягнень учнів.

3.Про підсумки вивчення стану викладання інформатики.

4.Про підсумки вивчення стану викладання іноземної мови.

5.Про стан охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку  у мікрорайоні школи.

2.ВИРІШИЛИ:

2.1.Довідку про якість знань, навчання і виховання школярів за результатами І семестру 2015/2016 н.р. взяти до відома.

2.2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ганущак Л.К.:

2.2.1.Провести узагальнюючий контроль та проаналізувати рівень навченості учнів 5-10-х класів по предметах (до 24.01.2016).

2.2.2.Створити банк стійко невстигаючих учнів за результатами навчання у І семестрі (до 26.01.2016).

2.2.3.Здійснити класно-узагальнюючий контроль у 8-Б класі. Результати контролю заслухати на нараді при директорі у березні 2016р.

2.3.Заступнику директора з виховної роботи Бузинській І.О.:

2.3.1.У лютому 2016р. провести методичну нараду «Використання інформаційних технологій у роботі класного керівника».

2.3.2.У квітні 2016р. провести учнівську конференцію, на якій презентувати роботу класних колективів над виховною справою класу.

2.3.3.У квітні 2016р. провести предметно-методичний тиждень гурткової роботи.

2.4.Класним керівникам 5-10-х класів та вчителям-класоводам початкової школи:

2.4.1.Довести до відома батьків результати навчальних досягнень їхніх дітей за підсумками І семестру 2015/2016 н.р. на класних батьківських зборах у січні-лютому 2016р.

2.4.2.На початку ІІ семестру (січень 2016р.) провести класні учнівські збори по підсумках навчальної діяльності за І семестр.

2.4.3.У ІІ семестрі 2015/2016 н.р. здійснювати систематичний контроль за

учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно через щоденники повідомляти батьків про успіхи дітей.

2.5.Учителям-предметникам  до 20.01.2016р. спланувати роботу з учнями, які можуть досягти високого або достатнього рівнів (див. довідку) та тими, хто потребує допомоги у навчанні і входить до банку стійко невстигаючих.

2.6.Психологу школи Звонецькій І.М. здійснювати соціально-психологічний патронаж учнів, які потребують додаткової уваги щодо оволодіння навчальним матеріалом (упродовж ІІ семестру).

2.7.Керівникам шкільних МО Богачовій Н.І., Кормиш Є.В., Бурезі Н.Г., Кадобянському З.Б., Палію Ю.В. у січні 2016р. на засіданнях обговорити питання навчальних досягнень учнів за І семестр і визначити шляхи підвищення якості учнівських знань.

 

ВИРІШИЛИ:

3.1.Заступнику директора з НВР  Ганущак Л.К.

3.1.1.У травні провести підсумковий моніторинг навчальних досягнень учнів 5-10-х класів з інформатики.

3.1.2.Забезечити умови для проходження Палієм Ю.В курсової перепідготовки, відповідно до поданого замовлення на 2016 рік.

3.2.Керівнику шкільного методичного об'єднання учителів природничо-математичних дисциплін Бурезі Н.Г. у січні 2016р. обговорити результати перевірки на засіданні методичного об'єднання.

3.3.Учителям інформатики Харченко Г.Д., Палію Ю.В., Герасим Т.І.:

3.3.1.Через позакласну та гурткову роботу формувати (підкріплювати) внутрішню мотивацію учнів до вивчення предмета (з 01.12.2015 постійно).

3.3.2.Систематизувати роботу з підготовки здібних учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з предмета, до вступу і навчання у БМАНУМ

(з 01.12.2015 постійно).

3.3.3.Активізувати участь у професійному конкурсі, міських методичних заходах, видавничу діяльність

(упродовж 2016/2017 н.р.)

3.3.4.Своєчасно робити записи у журналах реєстрації інструктажів з питань ОП та БЖД на предметних сторінках у класних журналах

(постійно)

3.3.5.Працювати над поповненням навчального кабінету відповідно до переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення

(постійно)

4.ВИРІШИЛИ:

4.1.Провести у березні 2016 року пробне тестування для учнів 10 класу у форматі, наближеному до ДПА і ЗНО  (Ганущак Л.К.).

4.2.Провести у червні 2016 року підсумковий моніторинг навчальних     досягнень учнів 2-10-х класів з англійської  та іспанської мов ( Ганущак Л.К.).

4.3. Керівнику шкільного МО  учителів іноземної мови

Кадобянському З.Б.:

4.3.1.У січні 2016 року обговорити результати перевірки  на засіданні методичного об’єднання.

4.3.2. Спрямувати діяльність вчителів іноземної мови на підвищення якості роботи щодо ведення учнівських зошитів і  словників, створення належної навчально-матеріальної бази для проведення уроків з предмета.

( з 11.01.2016 постійно)

4.4. Учителям іноземної мови Кадобянському З.Б., Пітик М.М., Мінтянській Ю.В., Тудан Ю.П..:

4.4.1. Налагодити роботу з обдарованими і здібними учнями щодо їх якісної підготовки до участі у предметній олімпіаді,  учнівських конкурсах.                         

( з 11.01.2016 постійно)

4.4.2. Практикувати завдання, які вимагають більшої самостійності, виробленню в учнів умінь комбінувати матеріал від потреби мовленнєвої ситуації                                                                      ( з 11.01.2016 постійно)

4.4.3.Активізувати  особисту участь у конкурсі професійної майстерності, міських методичних заходах, популяризувати власний досвід та досягнення   на сторінках педагогічної преси.   

( упродовж 2016/2017 н.р.)

4.4.4.  Кадобянському З.Б. максимально використовувати можливості урочної та позаурочної діяльності для якісної підготовки учнів основної та старшої школи до державної підсумкової атестації та ЗНО.

( з 11.01.2016 постійно)

4.4.5. Пітик М.М., завкабінетом іноземної мови,  продовжити роботу щодо обладнання навчального кабінету відповідно до Положення про навчальний кабінет ЗНЗ

( до початку 2017/2017 н.р.)

4.4.6.  Мінтянській Ю.В. і Тудан Ю.П.

-  продовжити роботу над оволодінням методикою викладання  іноземної мови у початкових та середніх класах

( упродовж 2015/2016 н. р.)

- практикувати говоріння, синхронне виконання вправ, хорове реплікування в різних режимах                                                                                   ( постійно)

4.4.7. Продовжити роботу з реалізації зауважень, які виявлені під час перевірки стану викладання іноземної мови

( упродовж січня – грудня 2016 р.)

4.5. Про результати доповісти на засіданні педагогічної ради у грудні  2016 року

(Ганущак Л.К.)

                              

ВИРІШИЛИ:

5.1.Визнати роботу педагогічного колективу щодо проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку в мікрорайоні школи задовільною.

5.2.Створити електронний банк даних дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону школи.

(Ганущак Л.К., до травня 2016)

5.3.Звонецькій І.М. подати підтверджуючі документи на дитину Кудієнко Катерину Петрівну, 2008 н.р. як таку, що не охоплена навчанням.

(до 01.02.2016)

5.4.Адміністрації та педагогічному колективу школи забезпечити виконання затвердженого Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

 

Загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №38

м. Чернівці

 

ПРОТОКОЛ

24.03.20162

засідання педагогічної ради

Порядок денний

 1. Про виконання рішень педради № 10   від 18.12.2014 р.  « Про формування екологічної культури учнів на уроках географії , біології, хімії»

(інформація Ганущак Л.К., заступника директора з НВР)

 1. Про участь школи  у Всеукраїнській програмі освіти для демократичного громадянства «Демократична школа»:

(доповідач Горевич Ж.В., директор школи)

 1. Про підсумки вивчення стану викладання образотворчого мистецтва.

(доповідач Бузинська І.О., заступник директора з ВР)

 1. Про якість викладання курсів за вибором у початковій школі.

(доповідач Литвинюк О.Т., в.о.заступника директора  у початковій школі)

 1. Обговорення Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2025 роки

(доповідач Бузинська І.О., заступник директора з ВР)

 

2.ВИРІШИЛИ:

2.1. Спрямувати діяльність школи на реалізацію  Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа».

(2016- 2017рр., адміністрація школи)

2.2.Організувати  участь у проведені навчання та консультації з учителями, учнями, батьками та представниками місцевої громади.

(11-12 квітня  2016р., адміністрація школи)

 

2.3.Розробити план  дій з розвитку дієвого демократичного врядування у школі, поглиблення державно-громадського управління школою, запровадження ОДГ\ОПЛ у навчально-виховний процес.

(квітень-червень 2016р., шкільна команда-учасниця Програми)

 •  

 • Проводити персональні виставки та виставки кращих конкурсних робіт учнів та гуртківців.

(протягом року, Василатій Ю.І.)

 1. Організовувати зустрічі із митцями нашого краю.

(протягом року, Василатій Ю.І.)

 1. Створити мобільний куточок в школі «Мистецька вітальня».

(до 01.09.2016р., Василатій Ю.І.)

 1. У рамках тижня «Гурткової роботи» провести  відкрите заняття  з виготовлення композиції в техніці витинанки.

(квітень 2016р. Василатій Ю.І.)

 1. Висвітлювати та поповнювати інформацію на шкільному сайті, зокрема у рубриці «Методичні об’єднання. Методичне об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу, фізичного та трудового навчання» .

(постійно, Василатій Ю.І.)

 1. Рекомендувати створення персонального сайту вчителя, з метою обміну досвіду та висвітлення власних методичних напрацювань.

(до 01.09.2016р., Василатій Ю.І.)

 1.  

 2. Керівнику шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Богачовій Н.І.:

 3. На засіданні методичного об'єднання вчителів початкових класів заслухати звіти вчителів, які проводять курси за вибором

(червень, 2016р.)

 1. В рамках предметного тижня  початкової школи, провести відкриті уроки з предметів: «Християнська етика  в українській культурі» (Чопик О.В., 4а кл.), «Українознавство» (Чорней В.Л., 1б кл.), «Логіка» (Босовик Н.В., 4бкл.)

(квітень, 2016р.)

 1. В.о.заступнику директора з НВР у школі І ступеня Литвинюк О.Т.:

 2. Вивчити соціальний запит учнів та їхніх батьків щодо викладання  даних курсів у 2016\2017 н.р.

(до травня , 2016р.)

 1. При складанні робочого навчального плану на 2016\2017 н.р. врахувати дані соцопитування учнів та  батьків.

 2. Адміністрації  школи у жовтні 2016р. здійснити моніторинг навчально-методичного забезпечення вибраних курсів.

 3. Вчителю предмета «Християнська етика» Чопик О.В. сприяти активній участі учнів у конкурсі «Знавці Біблії»

 4.  

5.1. Запропонувати та подати конкретні заходи щодо вдосконалення самої Стратегії, які ляжуть в основу програми з її реалізації, методисту ММЦ управління освіти Чернівецької міської ради .

( до 28.03.2016р., адміністрація школи)

5.2. Розглянути на засіданні методичного об’єднання класних керівників, заходи, які спрямовані на реалізацію «Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2025 роки».

(травень, 2016р. Бузинська І.О.)

 

Загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №38

м. Чернівці

 

ПРОТОКОЛ

28.04.2016 №3

засідання педагогічної ради

Порядок денний

1.Про допуск до державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти Ткачук М.Д., яка перебуває на екстернатній формі навчання (заступник директора з НВР Ганущак Л.К.).

2. Про звільнення від державної підсумкової атестації за 2015/16 н.р. (директор школи  Горевич Ж.В.).

 

1.ВИРІШИЛИ:

Допустити Ткачук М.Д., яка перебуває на екстернатній формі навчання, до проходження державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти у 2015/16 н.р.

 

2.ВИРІШИЛИ:

2.1.Звільнити від проходження державної підсумкової атестації за 2015/2016 н.р. Ткачук Марію Дмитрівну, яка перебуває на екстернатній формі навчання на основі медичного висновку ЛКК від 13.04.2016 №52.

2.2. Звільнити Гука Владислава Андрійовича, учня 4-А класу, який навчається за індивідуальною формою, від державної підсумкової атестації за курс початкової загальної середньої освіти за 2015/16 н.р. за станом здоров'я та згідно з Медичним висновком ЛЛК №71 від 26.04.2016р.

 

 

 

Загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №38

м. Чернівці

 

ПРОТОКОЛ

10.05.2016 №4

засідання педагогічної ради

Порядок денний

1.Про звільнення учнів 4-х, 9-х класів від державної підсумкової атестації.

2.Про затвердження завдань державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів.

 

2.ВИРІШИЛИ:

Затвердити завдання державної підсумкової атестації з української мови, літературного читання і математики для учнів 4-х та з української мови, української літератури та математики для учнів 9-х класів.

Загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №38

м. Чернівці

 

ПРОТОКОЛ

27.05.2016 №5

засідання педагогічної ради

Порядок денний

 1. Про підсумки проведення державної підсумкової атестації  у 4-х класах.

 2. Про випуск зі школи та вручення атестата про повну загальну середню освіту учениці екстернатної форми навчання Ткачук М.Д.

1.ВИРІШИЛИ:

Учителям початкових класів Кирдей М.І., Акіменко М.В., Ходзінській Л.М., Босовик Н.В., Євдощак Т.М., Чорней В.Л., Богачовій Н.І. :

 1. Звернути увагу на забезпечення формування загальнонавчальних умінь і навичок з предметів «Українська мова», «Літературне читання», «Математика»

 2. Формувати у дітей практичні навички використання отриманих на уроках знань.

 3. Врахувавши типові помилки, спланувати заходи корекційної роботи з учнями щодо підвищення рівня компетенції з даних предметів і надалі продовжити проведення моніторингу навчальних досягнень учнів з метою виявлення динаміки навчальних досягнень класного колективу.

 4. Стимулювати учнів до самооцінки навчальної діяльності, саморозвитку.

 1. ВИРІШИЛИ:

 2. Випустити зі школи та видати атестат про повну загальну середню освіту звичайного зразка Ткачук Марії Дмитрівні.

Загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №38

м. Чернівці

 

ПРОТОКОЛ

30.05.2016 №6

засідання педагогічної ради

 

Порядок денний

1.Про переведення учнів 1-4-х, 5-8-х і 10-го класів.

2.Про здійснення індивідуального навчання в школі за 2015/2016 н.р.

3.Про визначення претендентів на нагородження медаллю з числа учнів10 класу за результатами навчання у 2015/16 н.р.

                                           

1.ВИРІШИЛИ:

1.1.Перевести учнів 1-4-х, 5-8-х і 10-го класів до наступного класу та нагородити похвальними листами  61 учня, які за підсумками 2015/16 н.р. досягли високих результатів у навчанні.

 1. Залишити учня 1-Б класу Найду Дмитра для повторного проходження

програми першого класу на підставі заяви батьків у зв'язку з низьким рівнем навчальних досягнень.

 1. До 30 травня 2016 р. організувати зустріч з батьками, діти яких показали початковий рівень навчальних досягнень (Горевич Ж.В.)

 

 1.  

Ливинюк О.Т. постійно тримати на контролі навчально-виховний процес учнів індивідуальної форми навчання Гука Владислава та Вальчука Олександра.

3.ВИРІШИЛИ:

3.1.Вважати учнів 10 класу Дробота А., Паламарюк І., Слободян А. претендентами на нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»  

3.2.Вважати учнів 10 класу Дячук О. та Пріску А. претендентами на нагородження срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

Загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №38

м. Чернівці      

 

ПРОТОКОЛ

09.06.2016 №7

засідання педагогічної ради

Порядок денний

 1. Про підсумки роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школи.

 2. Про Робочий навчальний план на 2016/2017 н.р.

 3. Про випуск учнів 9-х класів зі школи.

 

 1.  

1.1. Завершити роботу педагогічного колективу над науково-методичною проблемою  «Формування пізнавальної активності учнів як фактор особистісного зростання в системі реалізації компетентнісної освіти».

1.2. Нагородити грамотами за активну участь у роботі над науково-методичною проблемою вчителів:

Палія Ю.В., вчителя трудового навчання та інформатики;

Бурегу Н.Г., вчителя математики, керівника шкільного методичного об'єднання;

Феледейчук Г.П., вчителя географії;

Онуфрійчук О.В.,вчителя біології, члена ШМР;

 

Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ганущак Л.К.:

1.3. Організувати до 01.09.2016 року науково-методичну роботу з педагогічними працівниками школи на основі реалізації науково-методичної проблеми

1.4. Спланувати до 01.09.2016 року поетапну роботу над новообраною проблемою, розробити технологію її реалізації.

1.5. Створити до 01.09.2016 року інформаційний банк з новообраної проблемної теми, забезпечити органічне поєднання з   попередньою темою.

1.6.Привести до 01.09.2016 року структуру методичної роботи з педагогічними кадрами школи у відповідність до змісту новообраної проблемної теми.

2.ВИРІШИЛИ:

Подати Робочий навчальний план на 2016/2017 н.р. в управління освіти Чернівецької міської ради на погодження (червень, 2016).

 

Загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №38

м. Чернівці

 

ПРОТОКОЛ

31.08.2016 №8

засідання педагогічної ради

Порядок денний

 1. Про підвищення якості освіти як фактор реалізації змін в освітній галузі.

 2. Обговорення Концепції «Нової української школи» у формі ділової гри.

 3. Ознайомлення з напрямами та змістом діяльності навчального закладу при підготовці до державної атестації .

 4. Про затвердження плану роботи школи на 2016/2017 н.р.  та правил внутрішкільного розпорядку.

 5. Про організований початок нового навчального року.

4.1.Про єдиний орфографічний режим.

4.2.Про затвердження режиму роботи ГПД.

4.3.Про оцінювання факультативів та курсів за вибором.

4.4.Про оцінювання учнів 2-го класу.

4.5.Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 2016/17 н.р.

4.6.Про вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 10 класі.

 1. Про роботу педагогічного колективу школи над новою методичною проблемою «Формування ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя».

 2. Про проходження медичного огляду школярів.

 3. Про роботу навчального закладу щодо виконання Програми екологічної освіти та виховання на 2013-2017 роки (на виконання рішень колегії від 17.06.2016р.)

        ВИРІШИЛИ:

Педагогічному колективу школи:

 1. Продовжити роботу над реалізацією Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, концепції «Нової української школи», інших нормативно-правових документів, що регулюють діяльність в освітній галузі;

(впродовж навчального року)

 1. Спрямувати педагогічну діяльність на впровадження Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки;

(впродовж навчального року)

 1. Забезпечити реалізацію плану дій в рамках  участі навчального закладу у Всеукраїнській програмі для демократичного громадянства «Демократична школа»;

(впродовж навчального року)

Заступнику директора з НВР Ганущак Л.К.:

 1. Забезпечити науково-методичний супровід поступового переходу до нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти, реалізації навчальних програм предметів інваріантної й варіативної частин робочих навчальних планів, зокрема для 8 класу;

(впродовж навчального року)

 1. Забезпечити організацію та проведення різних форм методичної роботи з педагогами з метою розвитку їх професійних компетентностей і фахового вдосконалення, зокрема з молодими вчителями;

(впродовж навчального року)

 1. Включити в заявку на проходження курсової перепідготовки при ІППОЧО вчителя Тудан Ю.П., яка працює з учнями з особливими освітніми потребами;

(до 20.09.2016)

 1. У 4,9, 10та 11 класах провести моніторинг стану викладання предметів, винесених на ДПА (у формі ЗНО в 11 класі);

(лютий-квітень 2016/17 н.р.)

Класним керівникам Кирдей М.І. та Кулик С.Й.:

 1. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір шляхом створення необхідних умов для їх навчання;

(впродовж навчального року)

Педагогу-організатору Богачовій А.Д.:

 1. Посилити національно-патріотичне виховання дітей, урізноманітнити його форми і методи, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування та громадські організації;

(впродовж навчального року)

Заступнику директору з ВР Бузинській І.О.:

 1. Активізувати співпрацю педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування в дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві;

(впродовж навчального року)

 1.  

Педагогічному колективу школи:

2.1. Працювати над формуванням ключових компетентностей та базових компонентів, визначених концепцією «Нової української школи» (впродовж 2016/17н.р.)

 1. Вчителям початкової школи при організації навчально-виховного процесу врахувати ключові зміни щодо розвантаження програми                (до 10.09.2016р.);

 2. Головам МО на засіданнях методичних об'єднань опрацювати зміни щодо особливостей викладання предметів у новому навчальному році відповідно до Концепції «Нової української школи»;

(до 8 вересня 2016р.)

2.4. Заступнику директора з виховної роботи Бузинській І.О., до 25.09.16р. розробити проект моделі    випускника Нової української школи та презентувати його на засіданні педагогічної ради №9  (листопад,2016).

                                                 

3.ВИРІШИЛИ:

Продовжити роботу навчального закладу над підготовкою до якісного проходження державної атестації.

 

 1.  

Затвердити план роботи школи на  новий 2016/17 н.р. та правила внутрішкільного розпорядку.

 

5.ВИРІШИЛИ:               

 1. Записи у зошитах і щоденниках учнів 1-5-х класів вчителі роблять ручкою зеленого кольору.

 2. Записи у класних журналах вчителі роблять ручкою чорного кольору.

 

 1.  

Факультативи та курси за вибором не оцінювати у балах.

5.3.ВИРІШИЛИ:      

Оцінювати учнів 2-х класів у балах, починаючи з ІІ семестру 2015/16 н.р.

 1.  

Навчальні екскурсії та практику проводити впродовж 2015/16 н.р.

 

 1.  

Вивчати предмет «Захист Вітчизни» у складі неподільного класу (упродовж 2016/17 н.р.)

6.ВИРІШИЛИ:

Ганущак Л.К. затвердити поетапний план роботи по реалізації нової методичної проблеми  «Формування ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя».                                                             (до 20.09.2016)

 

7.ВИРІШИЛИ:

Класним керівникам спільно з медсестрою до 30.09.16 оформити листок здоров'я.

8.ВИРІШИЛИ:

8.1. Продовжити роботу навчального закладу над реалізацією «Програми екологічної освіти та виховання в м. Чернівці на 2013-2017 роки».

8.2.Вчителю біології Онуфрійчук О.В. та педагогу-організатору Богачовій А.Д. провести заходи, спрямовані на виховання екологічної культури учнівської молоді.

(впродовж навчального року)

 

Загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №38

м. Чернівці

 

ПРОТОКОЛ

23.11.2016  №9

засідання педагогічної ради

Порядок денний

1.Про роботу педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня-громадянина – патріота України (на виконання заходів Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді до 2021р.).

(доповідач заступник директора з ВР Бузинська І.О.)

2.Обговорення Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки.

(доповідач заступник директора з ВР Бузинська І.О.)

3.Про підсумки вивчення стану довідково-бібліографічної роботи шкільної бібліотеки.

(доповідач заступник директора з НВР Ганущак Л.К.)

4.Про стан інформативно-методичного забезпечення предметів суспільного циклу, його вплив на результативність та якість навчально-виховного процесу.

(доповідач директор школи Горевич Ж.В.)

5.Про виконання рішень п.3 педради №2 від 24.03.2016р. «Про підсумки вивчення стану викладання образотворчого мистецтва».

(доповідач заступник директора з ВР Бузинська І.О.)

6.Виконання рішень п.4 педради №2 від 24.03.2016р. «Про якість викладання курсів за вибором у початкових класах».

(доповідач в.о. заступника директора з НВР у початковій школі Литвинюк О.Т.)

7.Про вибір навчальних предметів для проходження ДПА випускниками 9-х класів.

(доповідач заступник директора з НВР Ганущак Л.К.)

1.ВИРІШИЛИ:

1.1.Педагогічному колективу у навчально-виховному процесі реалізовувати основні завдання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, використовуючи надані методичні рекомендації.

Протягом року, постійно

1.2.Налагодити співпрацю з Музеєм війни Садгірського району, громадською організацією «Крик душі» з метою подальшої співпраці та проведення спільних екскурсій, акцій та заходів.

до 25.12.2016р.

Москалюк І.В., вчитель історії,

Феледейчук Г.П., директор шкільного музею

1.3.Провести у грудні 2016р. шкільну військово-спортивну гру «Захисник»

грудень, 2016

Остафійчук М.В.,

вчитель фізичної культури та ЗВ

1.4.Провести заходи з відзначення річниці вшанування героїв Небесної Сотні та зустрічі з випускниками школи, які є учасниками АТО.

лютий, 2017р.

Москалюк І.В., вчитель історії,

Бурега Н.Г., класний керівник 8-Б класу

1.5.Провести захід, присвячений вшануванню річниці від дня загибелі в зоні АТО випускника школи Юрія Мізунського.

червень, 2017р.

Бузинська І.О., заступник директора з ВР

1.6.В рамках Тижня гурткової роботи провести майстер-класи з виготовлення сувенірів та малюнків для бійців Української армії.

квітень, 2017

Василатій Ю.І., вчитель образотворчого мистецтва,

Верига А.В., керівник гуртка «Орігамі»

1.7.Забезпечувати використання сучасних форм учнівської діяльності, інноваційні підходи (проектну діяльність, благодійні акції, волонтерську та просвітницьку діяльність), залучати до роботи в тематичних учнівських проектах.

протягом року,

педагог-організатор

1.8.Проводити у школі тижні правової освіти та національно-патріотичного виховання.

згідно плану роботи,

Москалюк І.В., вчитель історії та правознавства

1.9.Адміністратору шкільного сайту Палію Ю.В. та педагогу-організатору (в рубриці «Врядування») систематично висвітлювати напрацювання педагогів школи, органів учнівського самоврядування із питань громадянського та патріотичного виховання.

Постійно,

Палій Ю.В., адміністратор шкільного сайту,

педагог-організатор

 

2.ВИРІШИЛИ:

2.1.Використовувати в роботі матеріали Стратегії для підвищення якості виховної роботи в школі.

протягом навчального року

2.2.Розглянути на засіданні методичного об'єднання класних керівників заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки.

до травня 2017р.

 

3.ВИРІШИЛИ:

3.1.Адміністрації школи:

3.1.1.Активізувати роботу щодо доукомплектування бібліотеки сучасною оргтехнікою.

протягом 2016/2017 н.р.

3.1.2.Сприяти поповненню бібліотечних фондів новою методичною та художньою літературою, аудіо- та відеоматеріалами.

постійно

3.1.3.Забезпечити контроль за своєчасним проходженням курсів підвищення кваліфікації та атестації бібліотекаря Поліщук О.В. (відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки та атестації).

3.2.Бібліотекарю школи Поліщук О.В.:

3.2.1. Продовжити роботу із створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.

постійно

3.2.2.Активізувати роботу з учителями - предметниками і класними керівниками щодо розвитку читацьких здібностей школярів, формування культури читання, проведення предметних тижнів, відзначення знаменитих та пам’ятних літературних дат і подій.

протягом 2016/2017 н.р.

3.2.3.Активізувати роботу класних постів бережливих. Відновити проведення рейдів-перевірок стану збереження підручників.

протягом року, один раз на чверть

3.2.4.Продовжити роботу щодо висвітлення діяльності бібліотеки на сайті школи у рубриці «Бібліотека».

постійно

4.ВИРІШИЛИ:

4.1.Відзначити творчу та результативну роботу вчителя  Москалюк І.В. з учнями, які є переможцями конкурсів учнівської творчості.

4.2.Вчителю історії і правознавства Москалюк І.В.:

4.2.1. Приділяти більше уваги розвитку в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям, явищам і процесам.                                                                                    постійно

4.2.2.Акцентувати увагу учнів на використанні різних джерел знань, перегляді інформаційно-аналітичних програм для розуміння та уміння критично оцінювати факти, події та діяльність історичних постатей.

                                                                                                               постійно

4.2.3.Посилити контроль за підготовкою учнів до уроків. Застосовувати найбільш ефективні форми перевірки знань учнів для об'єктивного оцінювання рівня їх навчальних досягнень.

                                                                                                               постійно

4.2.4.Продовжити роботу щодо підготовки учнів до ЗНО, використовувати різні форми тестових завдань, онлайн - тестування на уроках історії та в позаурочний час.

                                                                                                               постійно

4.2.5.При формуванні компетентностей учнів використовувати схеми, таблиці, які дають можливість дітям сконцентруватися на основному змісті матеріалу та його аналізі.

                                                                                                               постійно   

4.2.6.Брати активну участь у відзначенні пам’ятних дат і історії України.

                                                                                                               постійно   

4.2.7.В рамках участі у Всеукраїнській програмі освіти для демократичного громадянства і прав людини «Демократична школа» вибрати з навчальних програм предметів «Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство» перелік тем, в яких можна висвітлити тематику ОДГ та ОПЛ та оприлюднити цю інформацію на сайті школи у рубриці «Демократія».

до 10.01.2017

4.2.8.Продовжити практику проведення спільних заходів з працівниками правоохоронних органів.

постійно

4.3.Заступнику директора з виховної роботи Бузинській І.О. залучати вчителів правознавства та громадянської освіти до роботи ради профілактики.

протягом навчального року

4.4.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ганущак Л.К.:

4.4.1.Провести повторний контрольний зріз знань учнів 10 класу з історії України з метою контролю за рівнем навчальних досягнень та якості підготовки до ЗНО.

4.4.2.Взяти на контроль підготовку вчителем Москалюк І.В. учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства.

5.ВИРІШИЛИ:

5.1. Вважати рішення п 3. педради  №2 від 24.03.2016р. виконаними.

5.2. Зняти з контролю п.3.педради №2 від 24.03.2016р.

6.ВИРІШИЛИ:

В.о.заступнику директора з НВР у школі І ступеня Литвинюк О.Т.:

 1. Вивчити соціальний запит учнів та їхніх батьків щодо викладання  курсів за вибором у початкових класах  у 2016\2017 н.р.

до травня , 2017р.

 1. При складанні робочого навчального плану на 2017\2018 н.р. врахувати дані соцопитування учнів та  батьків.

 2.  

7.1. Учні  9-А класу проходитимуть ДПА з української літератури, 9-Б класу – з історії.

7.2. Федорак Н.В. та Матковській О.В., вчителям української літератури, які викладають предмет у 9-х класах, розпочати відповідну роботу з підготовки учнів до ДПА.

з 01.12.2016р.

 1. Класним керівникам 9-х класів  Остафійчуку М.В. та Москалюк І.В. довести дане рішення до учнівського та батьківського колективів.

до 12.12.2016р.

 

 

Категорія: Школа | Додав: nataliastets1 (03.01.2017)
Переглядів: 18773 | Рейтинг: 2.7/3
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]