Правила прийому до закладу освіти

Наказ про зарахування до 1 класу

Н А К А З

30.08.2019 № 35-у

Про зарахування до складу

учнів 1-х класів

Правила прийому дітей до школи

Правила прийому дітей до школи
Для прийому до школи батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» у березні 2018 року буде затверджено Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, яким передбачено, що :
Зарахування*до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини чи повнолітньої особи, поданої особисто та за відповідною формою (зразок отримати у секретаря школи).
До заяви додаються:
1) копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу;
2) оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089;
3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів): табель навчальних досягнень за відповідний клас, свідоцтво, інший документ, що підтверджує здобуття освіти.
Примітка. У випадку подання копій медичної довідки та/або документа про освіту оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.
*Для зарахування дитини до 1 класу один з батьків дитини особисто має подати до закладу освіти заяву та інші документи, визначені пунктами 4-5 розділу І Порядку, не пізніше 31 травня.

 • До 5 класу закладу освіти, у структурі якого є початкова школа, переводяться всі учні 4 класу цього ж закладу освіти, крім тих, які були переведені до іншого закладу або відраховані відповідно до цього Порядку.
  За умови наявності вільних місць зарахування на них здійснюється у такій черговості:
  • усі діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку;
  • усі інші діти або переможці конкурсу, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 15-28 розділу ІІ (крім строків) лише у разі, якщо кількість заяв перевищує кількість вільних місць.
  ** Для зарахування до 5 класу закладу освіти, у структурі якого немає початкової школи,заяви подаються не пізніше 15 червня.
  Зарахування здійснюється у такій черговості:
  • усі діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку;
  • усі інші діти або переможці конкурсу, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 15-28 розділу ІІ (крім строків) лише у разі, якщо кількість заяв перевищує кількість вільних місць. Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови, якщо конкурс не проводиться) відбувається у такому порядку:
  до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку;
  впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.