Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

В суспільстві тривають процеси переосмислення цінностей, зміна ідеалів і пошук перспектив. Щоб гідно прийняти виклики сьогодення, освіта мусить бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового часу, розвиток творчих здібностей учасників освітнього процесу, формування в них проектної культури, нових способів мислення — усього того, що забезпечить успішну соціалізацію. Тож працювати за новими вимогами може вчитель, який перебуває в постійному творчому пошуку, повсякчасно навчається, здобуває знання з різноманітних джерел, використовуючи їх у своїй професійній діяльності.